Tekla 2021 - What's New for Steel

International

Tekla software สามารถทำงานในโปรเจคงานเหล็กได้คลอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดทำรายละเอียด การจัดการการผลิตและต่อเนื่องไปจนถึงการทำงานที่หน้าไซต์งาน ที่ Trimble พวกเรามีการลงทุนและพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงซอฟแวร์อยู่เสมอ เชิญเข้าร่วม sneak peek webinar ของเราเพื่อฟังเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมก่อสร้างและผลิตเหล็ก

ใน Webinar ช่วงที่ 1 จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ซึ่งจะเน้นไปที่การปรับปรุงและฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจใน Tekla Structures 2021 ในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับปรุงมากมายโดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตและการจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการสร้างโมเดล การจัดทำเอกสารและการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

ใน Webinar ช่วงที่ 2 เชิญฟังเกี่ยวกับฟีเจอร์และฟังก์ชั่นใหม่ใน Tekla PowerFab ปลดล็อกวิธีในการกรองและจัดระเบียบข้อมูลของคุณได้ดีขึ้นด้วย Tekla EPM 2021

ท่านสามารถร่วมรับฟังทั้งสองช่วงหรือเลือกฟังเฉพาะช่วงที่ท่านสนใจได้

 

ร่วมฟัง Tekla's 2021 software Webinar เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการทำรายละเอียดและลดความซ้ำซ้อนในการผลิต
  • ป้องกัน human errors ด้วย Drawings, reports และ ข้อมูล CNC ที่สร้างอัตโนมัติจากโมเดล
  • รับรู้ถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงในการสร้างโมเดล เอกสารและการทำงานร่วมกัน
  • ใช้ประโยชน์จากวิธีในการจัดระเบียบข้อมูลแบบใหม่

 

Watch this webinar

Date: Tuesday, March 9th, 2021