Tekla 2021 - What's New for Precast

International

ด้วยซอฟต์แวร์ Tekla ช่วยลดต้นทุนและของเสียที่คุณคาดไม่ถึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพและทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานได้รับการผลิตอย่างถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด รวมไปถึงถูกส่งมอบได้ทันเวลา

เข้าร่วม Webinar สุดท้ายในซีรีส์ Sneak Peek Webinar ของเรา เพื่อดูว่า Tekla Structures 2021 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับทุกขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์การผลิตงานคอนกรีตสำเร็จรูปตั้งแต่ conceptual design ไปจนถึงการวางแผนและการจัดการการผลิตงาน precast ในขั้นตอนสุดท้าย

เข้าร่วมTekla Structures 2021 Webinar เพื่อฟังเกี่ยวกับ:

  • ชมวิธีโชว์คอนเซปต์งานของคุณเพื่อการประมูลงานที่ดีกว่า
  • เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือใหม่เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างซ้ำๆ
  • การสร้างและปรับแต่งดรออิ้ง
  • การวางแผนการผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปแบบขั้นสูง
  • การจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน
  • วิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในโปรเจคที่ราบรื่นขึ้น

 

Watch this webinar

Date: Thursday, March 11th, 2021