Tekla 2021 - What's New สำหรับงานคอนกรีตสำเร็จรูป(Precast)

South East Asia

ด้วยซอฟต์แวร์ Tekla ช่วยลดต้นทุนและของเสียที่คุณคาดไม่ถึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพและทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานได้รับการผลิตอย่างถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด รวมไปถึงถูกส่งมอบได้ทันเวลา

เข้าร่วม Webinar ที่บรรยายโดยทีมประเทศไทยนี้ เพื่อดูว่า Tekla Structures 2021 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับทุกขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์การผลิตงานคอนกรีตสำเร็จรูปตั้งแต่ conceptual design ไปจนถึงการวางแผนและการจัดการการผลิตงาน precast ในขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างไร

ผู้บรรยาย :

1.คุณพงษ์สุร อังคณานุชาติ ,Country Manager  บริษัท Trimble Solutions Thailand

ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference(GoToWebinar)

ภาษา: ไทย

วันที่: 1 มิถุนา 2021, วันอังคาร
เวลา: 15:00 น.-16:00 น.

เข้าร่วมTekla Structures 2021 Webinar เพื่อฟังเกี่ยวกับ:

  • ชมวิธีโชว์คอนเซปต์งานของคุณเพื่อการประมูลงานที่ดีกว่า
  • เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือใหม่เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างซ้ำๆ
  • การสร้างและปรับแต่งดรออิ้ง
  • การวางแผนการผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปแบบขั้นสูง
  • การจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน
  • วิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในโปรเจคที่ราบรื่นขึ้น

Watch this webinar