Tekla 2020 - What's New สำหรับ Structural Engineers

International

ซอฟต์แวร์ Tekla ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในออฟฟิศวิศวกรรมโครงสร้างโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร การออกแบบ ด้วยซอฟแวร์Tekla ทำให้ออฟฟิสวิศวกรรมโครงสร้างสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าโดยลดความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากงานเอกสารการก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมใช้งานได้

เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บนี้(webinar)เพื่อเรียนรู้ว่าซอฟต์แวร์ Tekla 2020 สำหรับงานวิศวกรรมให้การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมดได้อย่างไร

 

เข้าร่วม webinar เพื่อเรียนรู้:

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของออฟฟิศวิศวกรรมโครงสร้างด้วยTekla product

เรียนรู้เกี่ยวกับฟัเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่น2020 :

  • Tekla Structures
  • Tekla Tedds
  • Tekla Structural Designer

 

Watch this webinar

Date: Wednesday, 4 March 2020

Time: 2 PM, ICT, Bangkok