The Latest Tekla Software Developments For Concrete

South East Asia

ใน webinar นี้เราจะแสดงพัฒนาการล่าสุดของ Tekla Structures สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

เชิญเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ detailers, fabricators และผู้รับเหมาที่ทำงานแบบหล่อในที่(cast in place) และคอนกรีตสำเร็จรูป(precast) มีวิถีการทำงานที่ดีขึ้น

  • เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บฟรี:
  • ชุดเครื่องมืออัตโนมัติแบบใหม่ที่ช่วยเรื่องรายละเอียดเหล็กเสริมของแผ่นคอนกรีตคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป
  • การพัฒนาล่าสุดเพื่อปรับปรุงเครื่องมือรายละเอียด Double Wall ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • วิธีการสร้างรายละเอียดแบบ customized ในผนังคอนกรีต
  • การออกแบบและการวาง formwork เพื่อ concrete walls และslabs เป็นไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นกว่าที่เคย
  • การสร้างเหล็กเสริมและรีพอร์ทผลการปรับปรุงทำให้สร้างรายละเอียดของเหล็กเส้นได้เร็วขึ้น
  • วิธีทำดรออิ้งแบบเทคอนกรีตที่เร็วและง่ายขึ้น
  • เครื่องมือใหม่ต่างๆและการปรับปรุงการลดการทำงานด้วยตนเองเมื่อสร้าง general drawings.
  • อื่น ๆ

Watch this webinar

Date: Thursday, 6 September 2018