Formwork Planning & Constructible BIM - The solution and how it works

International

การทำแบบหล่อ(Formwork) เป็นส่วนหลักของงบประมาณ และเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานมากรวมถึงกินเวลานานในงานก่อสร้างคอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมคอนกรีตกำลังเคลื่อนไปสู่ระบบการทำงานแบบ BIM เมื่อมีวางแผนการทำแบบหล่อ(Formwork) และการจัดการการปฏิบัติงานที่หน้างาน

ในการสัมมนาทางเว็บ(webinar) นี้เราจะเจาะลึกลงไปในการวางแผนแบบหล่อ(formwork)โดยใช้แบบจำลองและแสดงให้เห็นว่าการวางแผนและเครื่องมือการจัดการโครงสร้างล่าสุดจาก Tekla Structures สามารถยกระดับงานก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตของผู้รับเหมาได้อย่างไ

 

   

  เข้าร่วม webinar ฟรีเพื่อเรียนรู้ว่าใช้ BIM มาสร้างสรรค์งานของคุณได้อย่างไร:

  • ช่วยให้ทำ formwork planning, material takeoffs และงานเอกสารต่างๆได้เร็วขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนต้นทุนและงานห่อสร้างต่างๆ
  • ลดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดรวมไปถีงเวลาการทำงาน
  • ลดความเสี่ยงที่ไซต์งาน และเพิ่มความมั่นใจในกระกวนการเทให้สำเร็จได้ด้วยดี  

  Watch this webinar

  Date: วันพุธ, 9 มกราคม 2019