อีเว้นท์และกิจกรรม

Events

วันที่ หัวข้อ ตำแหน่งและสถานที่ Category
December 4, 2019 ทำไม detailers ถึงควรใช้ Tekla Model Sharing? Global / Online
Webinar
วันที่ หัวข้อ ตำแหน่งและสถานที่ Category
December 4, 2019 ทำไม detailers ถึงควรใช้ Tekla Model Sharing? Global / Online
Webinar
August 7, 2019 The BIM สำหรับ Precast - Tekla ใน 45 นาที Global / Online
Webinar
April 23, 2019 BIM Innovation Conference 2019@Bangkok Bangkok, Thailand
User Day
April 3, 2019 Tekla PowerFab ใหม่ล่าสุด:การผลิตย่างต่อเนื่องที่แท้จริง Global / Online
Webinar
March 8, 2019 Tekla Software 2019 for Steel: What’s new? Global / Online
Webinar
March 7, 2019 Tekla Software 2019 for CIP Concrete Contractors: What’s new? Global / Online
Webinar
March 6, 2019 Tekla Software 2019 for Precast: What’s new? Global / Online
Webinar
March 5, 2019 Tekla Software 2019 for Engineering offices: What’s new? Global / Online
Webinar
January 18, 2019 Tekla user Group Day 2019@Thailand กรุงเทพมหานคร, Thailand
User Day
January 9, 2019 Formwork Planning & Constructible BIM - The solution and how it works Global / Online
Webinar
November 7, 2018 Manage your constructible project documentation effectively Global / Online
Webinar
October 26, 2018 Transform the Way Engineers Work with Tekla Structural Designer 2018 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, Thailand
Seminar
October 17, 2018 ทำไมต้องเลือกระหว่างความเร็วและความแม่นยำ?ในเมื่อคุณมีได้ทั้งคู่ Global / Online
Webinar
October 3, 2018 Digital Construction in Estimating, Planning and Managing Concrete works Global / Online
Webinar
September 6, 2018 Trimble at Intermat Asean 2018 นนทบุรี, Thailand
Exhibition
September 6, 2018 The Latest Tekla Software Developments For Concrete Global / Online
Webinar
September 5, 2018 The Latest Tekla Software Developments For Structural Engineering Offices Global / Online
Webinar
September 4, 2018 เวอร์ชั่นล่าสุดของTekla Software สำหรับ Steel Detailing and Fabrication Global / Online
Webinar
August 24, 2018 Tekla Structure Steel Seminar 2018 กรุงเทพ, Thailand
Seminar
August 8, 2018 Tekla Warehouse - Real life products delivered digitally Global / Online
Webinar
July 18, 2018 Tekla Structure 2018 Workshop (Thailand) Huay Kwang, Thailand
Seminar
July 11, 2018 Tekla Structures for offshore: interoperability and new functionalities for increased productivity and accuracy Global / Online
Webinar
July 3, 2018 Tekla Structural Designer 2018 Workshop (Thailand) Huay Kwang, Thailand
Seminar
June 6, 2018 More Productive Tools for Formwork and Pour Planning - F.A Wilhelm works faster using Tekla Global / Online
Webinar
May 22, 2018 Tekla Model Sharing Demo Global / Online
Webinar
May 17, 2018 BIM Innovation Conference 2018 @ Bangkok กรุงเทพมหานคร, Thailand
Conference
May 2, 2018 Speed up Your Platework:เครื่องมือปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในSpecialized Platework Projects Global / Online
Webinar