อีเว้นท์และกิจกรรม

Events

วันที่ หัวข้อ ตำแหน่งและสถานที่ ประเภทกิจกรรม
July 3, 2018 Tekla Structural Designer 2018 Workshop (Thailand) Huay Kwang, Thailand
Seminar
July 18, 2018 Tekla Structure 2018 Workshop (Thailand) Huay Kwang, Thailand
Seminar
วันที่ หัวข้อ ตำแหน่งและสถานที่ ประเภทกิจกรรม
June 6, 2018 More Productive Tools for Formwork and Pour Planning - F.A Wilhelm works faster using Tekla Global / Online
Webinar
May 17, 2018 BIM Innovation Conference 2018 @ Bangkok กรุงเทพมหานคร, Thailand
Conference
May 2, 2018 Speed up Your Platework:เครื่องมือปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในSpecialized Platework Projects Global / Online
Webinar