นโยบายความเป็นส่วนตัว

Trimble Solutions Corporation และบริษัทในเครือ (เรียกแยกกันและรวมกันว่า "Trimble" และ "เรา") เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญ เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณให้ดียิ่งขึ้น เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นโดยอธิบายแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลออนไลน์ของเรา และทางเลือกที่คุณเลือกได้เกี่ยวกับวิธีรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อให้สามารถค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยง่าย เราจึงแสดงนโยบายดังกล่าวไว้ในโฮมเพจของเราและทุกจุดที่อาจมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

ให้ตีความนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Trimble นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อกำหนดในการให้บริการของ Trimble

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีใช้ข้อมูล

Trimble รวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราและข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ของ Trimble (ออนไลน์หรือออฟไลน์) รวมถึง Trimble Online Services ที่เว็บไซต์ของเรา เช่น concert.trimble.com และ tekla.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เรียกแยกกันและรวมกันว่า "บริการออนไลน์") หรือที่อีเวนต์การตลาดและการขายของ Trimble หากคุณใช้บริการออนไลน์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานของนายจ้าง มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ("องค์กร") ของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากองค์กรดังกล่าวด้วย เช่น เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการสิทธิ์การใช้งาน "ข้อมูลส่วนบุคคล" จะหมายถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณที่สามารถระบุตัวตนของคุณกับ Trimble หรือบุคคลภายนอกได้ โดยทั่วไปแล้วคุณมีอิสระที่จะให้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คุณกำหนด อย่างไรก็ตาม บางข้อเสนอจะกำหนดให้คุณต้องระบุข้อมูลเฉพาะ (เช่น เพื่อการสนับสนุนทางออนไลน์) อาจมีการกำหนดให้คุณต้องระบุดังนี้:

  • ที่อยู่อีเมล
  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • บริษัท
  • ประเทศ
  • ที่อยู่ IP
  • ที่อยู่ MAC
  • ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หากมี

Trimble ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงบริการของ Trimble, ติดต่อคุณ ศึกษาวิจัย ปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาที่คุณจะเห็น และดำเนินการตามคำขอรับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ในบางส่วนของบริการออนไลน์ ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการออนไลน์จะสามารถค้นหาและดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เรายังอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนและสถิติผู้ใช้ของเราโดยไม่ระบุชื่อ

หากคุณใช้บริการออนไลน์ การสื่อสารต่างๆ ภายในบริการออนไลน์จะทำให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ (เนื่องจาก Trimble ดำเนินงานในระดับสากล และเซิรฟ์เวอร์ของเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ เช่น EU, APAC และสหรัฐอเมริกา) ดังนั้น โดยการใช้บริการออนไลน์ แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

คุณยินยอมว่าเราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Trimble และกับตัวแทนจำหน่ายของ Trimble เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจหมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปและที่อื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม และดำเนินการตามสัญญาหรือมาตรการอื่นๆ ที่ให้การปกป้องอย่างเพียงพอ หากจำเป็น

คุณสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราได้

สำหรับบริการออนไลน์ในบางส่วน Trimble จะขอข้อมูลการลงทะเบียนจากคุณ และคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือปฏิเสธคำขอก็ได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ทั้งหมด

เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราไม่แจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตามในบางกรณี Trimble อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเมื่อเราเชื่อโดยมีเหตุผลสมควรว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า Trimble อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรของคุณ ตัวแทนจำหน่ายของ Trimble และคู่ค้าทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของ Trimble เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล (รวมถึงการขายตรง) ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ Trimble มีนโยบายที่จะไม่ขายข้อมูลของคุณกับลิสต์โบรกเกอร์หรือเอเจนต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

Trimble จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Trimble ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ Trimble อาจยังให้ข้อมูลกับคุณ ได้แก่ การขายตรง ข้อมูลเกี่ยวกับบริการออนไลน์ กิจกรรมพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Trimble หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท การแจ้งให้ทราบและข้อมูลการตลาดเหล่านี้อาจมาในรูปแบบอีเมลหรือจดหมาย Trimble ยินยอมให้คุณเลือกไม่รับประกาศทางการตลาดหากคุณร้องขอ

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

เราไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลในบริการออนไลน์จากผู้ที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 15 ปี และไม่มีส่วนใดๆ ของบริการออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยความเลินเล่อ โปรดติดต่อเราเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทันที

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการบันทึกในผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของ Trimble และอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้ Trimble นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ คำขอดังกล่าวที่จะให้นำข้อมูลส่วนบุคคลออกอาจทำให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลง

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

Trimble ใช้ประโยชน์จากคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อทำให้บริการออนไลน์เหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเพื่อมอบคุณลักษณะที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับแต่งระหว่างการเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของคุณ เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ในบริการออนไลน์เพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวคุณและการกำหนดประเทศและภาษาที่คุณต้องการ และติดตามการใช้บริการออนไลน์ของคุณ แต่เราไม่ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีบัญชีที่ลงทะเบียนกับเรา Trimble จะใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวคุณและกรอกข้อมูลแบบฟอร์มล่วงหน้าเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้คุณ Trimble ไม่บังคับให้คุณต้องใช้คุกกี้เพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ และหากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้เมื่อคุณใช้บริการออนไลน์ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแสดงข้อความเพื่อให้คุณเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้นได้

เพื่อที่จะให้บริการออนไลน์และปรับปรุงเนื้อหาของบริการออนไลน์ Trimble จึงติดตามระยะเวลาที่คุณใช้ในการเรียกดูบริการออนไลน์ หน้าที่คุณเยี่ยมชม และ Uniform Resource Locator (URL) และคลิกสตรีมที่คุณใช้เมื่อนำทางไปยังส่วนต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ บริการออนไลน์จดจำชื่อโดเมนของคุณและอาจรวบรวมที่อยู่ MAC, ที่อยู่ IP หรือตัวระบุแบบถาวร / ไม่ใช่แบบถาวร และข้อมูลบนระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ของคุณ Trimble ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่คุณโต้ตอบกับบริการออนไลน์อีกด้วย

Trimble ติดตามการใช้บริการออนไลน์เพื่อวัดกิจกรรมของผู้ใช้และบริษัทและลำดับของสมาชิกในชุมชน ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในบริบทนี้ยังใช้เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการออนไลน์ของ Trimble

ในบางส่วนของบริการออนไลน์ เราจะใช้เครื่องมือ Snoobi, Google Analytics, Flexnet Connect และ Trackerbird เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะที่ผู้ใช้ของเราโต้ตอบกับ Tekla Online Services คุณสามารถเลือกไม่รับการจัดเก็บข้อมูลของ Snoobi โดยคลิก ที่นี่ คุณสามารถเลือกไม่รับ Google Analytics จาก ที่นี่ และคุณสามารถเลือกไม่รับ FlexNet Connect โดยใช้ตัวเลือกภายในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อปของเรา

เว็บเบราว์เซอร์จำนวนมากเสนอตัวเลือกในการป้องกันคุกกี้จากบุคคลภายนอกให้แก่คุณ หากเปิดใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้บันทึกเฉพาะคุกกี้โดยบริการเว็บที่คุณกำลังเข้าถึงเท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกผ่านการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ (ซึ่งตัวเลือกจะป้องกันไม่ให้คุกกี้ของบุคคลภายนอกทั้งหมดทำงาน)

คุณสามารถลบแคชคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ผ่านการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ การลบคุกกี้จะเป็นการลบตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่จัดเก็บไว้ภายในแคชเบราว์เซอร์พร้อมกับโปรไฟล์การใช้งานเว็บที่แนบมาด้วย การลบแคชคุกกี้จะไม่ป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ใหม่ในอนาคต

การใช้งานซอฟต์แวร์ Trimble อย่างผิดกฎหมาย

Trimble ถือว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (ดังที่อธิบายในกฎหมายที่ใช้บังคับ) เป็นความผิดอาญา และเราจะตรวจสอบผู้กระทำความผิดตามลำดับ เราจะไม่ยอมให้มีสำเนา การใช้งาน และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Trimble ที่ผิดกฎหมาย และเราจะตามหาบุคคลที่ทำเช่นนั้น (ทั้งตามกฎหมายแพ่งและอาญา) โดยใช้ทุกวิธีการทางกฎหมายที่มี รวมถึงทรัพยากรการสอดส่องดูแลทั้งสาธารณะและส่วนบุคคล โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้ Trimble ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการตรวจสอบและแสวงหาข้อมูลตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของเราที่ผิดกฎหมาย โดยไม่มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลนี้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก Trimble และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

การปกป้องข้อมูล

Trimble จะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมที่จำเป็นต่อการปกป้องข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา เราตรวจสอบกระบวนการและกลไกด้านการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องอย่างเพียงพอ บริการออนไลน์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือแสดงเนื้อหาที่ลิงก์จากที่มาของบุคคลภายนอก Trimble ไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัย หรือเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของไซต์เหล่านี้

คำถาม

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือบริการออนไลน์ของ Trimble โปรดติดต่อเราที่ Data.Privacy.Forum@Trimble.com

Trimble Solutions Corporation, April 2016