การปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งาน

Tekla มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อรับรองว่าสิทธิ์ของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ สิทธิ์ของ Tekla และสิทธิ์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อื่นๆ จะได้รับการคุ้มครอง

Tekla ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิดในการจัดหาเครือข่ายระดับสากลเพื่อปกป้องการลงทุนของลูกค้าโดยทำให้แน่ใจว่ามีการแข่งขันที่ยุติธรรม และเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ถูกกฎหมาย

Tekla เป็นสมาชิกต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Business Software Alliance (BSA) เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับ BSA เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในเวอร์ชันที่ถูกกฎหมาย www.bsa.org 

Tekla ทำงานอย่างใกล้ชิดในระดับโลกกับ ITCA ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ และลูกค้าของตนเองเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ www.itca.com

การปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งาน คือการใช้งานซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือการขโมยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทซอฟต์แวร์

การใช้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของ Tekla Structures, Tekla Structural Designer และ Tekla Tedds ในทางที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่กรณีต่างๆ ดังนี้:

 • ทำให้บริษัทตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากสปายแวร์และไวรัสที่พบในเวอร์ชันที่ทำการ Crack
 • ทำให้บริษัทและเจ้าของตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือแม้แต่คดีอาญา ในบางประเทศ การยอมรับแบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยใช้ผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานถือว่าเป็นการรับของโจร
 • ลดทรัพยากรในการค้นคว้าและพัฒนา
 • บั่นทอนศักยภาพในการแข่งขันของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน

 

   

  การใช้ผู้รับเหมาช่วงที่ละเมิดการปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งานถือเป็นความเสี่ยง หากผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวถูกเข้าตรวจค้นโดยที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดถูกกันไว้ ข้อมูลโครงการทั้งหมดอาจสูญหายได้

  หากคุณ สงสัยว่ามีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย คุณสามารถรายงานการใช้ในทางที่ผิดแก่เราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนผ่านทาง ว็บฟอร์ม. การรายงานการใช้ในทางที่ผิดเท่ากับคุณกำลังช่วยปกป้องธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และทำให้การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสูงดำเนินต่อไปได้

  หากคุณสงสัยว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นสำเนาที่ผิดกฎหมาย โปรดติดต่อ สำนักงานหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Tekla ในท้องถิ่น เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ

  หากคุณต้องการความมั่นใจว่าผู้รับเหมาช่วงในอนาคตของคุณเป็นลูกค้า Tekla Structures ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน เรายินดีตรวจสอบสถานะสิทธิ์การใช้งานของบุคคลเหล่านั้นให้คุณผ่านทาง เว็บฟอร์ม นี้

  ถาม ฉันจะซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ Tekla ของแท้ได้จากที่ใด
  ตอบ เฉพาะสำนักงานและตัวแทนจำหน่ายของ Tekla เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายซอฟต์แวร์ Tekla คุณสามารถค้นหารายการสำนักงานและตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ Tekla ที่ได้รับอนุญาตได้ ที่นี่.

  ถาม หลังจากซื้อซอฟต์แวร์ Tekla แล้ว ลูกค้ามีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์โดยสมบูรณ์หรือไม่
  ตอบ ตัวบุคคลและบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่พวกเขาซื้อ แต่ที่จริงแล้วพวกเขาเช่าสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว ระดับการใช้งานขึ้นอยู่กับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

  ถาม เราได้ซื้อสิทธิ์ให้กับบริษัทของเราแล้ว แต่ทุกคนจะใช้สิทธิ์นั้นได้เลยหรือไม่
  ตอบ ได้ ทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ภายในบริษัทและประเทศที่ซื้อได้ อาจมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง แต่จำนวนผู้ใช้ที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์พร้อมกันจะถูกกำหนดโดยจำนวนสิทธิ์ใช้งานที่บริษัทซื้อ

  ถาม สำนักงานบริษัทของเราในประเทศอื่นสามารถใช้สิทธิ์การใช้งานที่เราซื้อได้หรือไม่
  ตอบ ได้ ตราบใดที่คุณซื้อสิทธิ์การใช้งานระดับองค์กร (enterprise license) ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานภายในประเทศ (domestic license) นอกอาณาเขตที่ได้ลงทะเบียนสิทธิ์การใช้งานนั้นไว้

  ถาม ฉันสามารถขายหรือโอนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Tekla ได้หรือไม่
  ตอบ ไม่ได้ หากไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Trimble Solutions Corporation ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Tekla ไม่อนุญาตให้ขาย ให้ยืม หรือโอนสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Tekla ให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานตั้งแต่ต้น

  ถาม ฉันสามารถซื้อสำเนาของซอฟต์แวร์ Tekla ที่มีสิทธิ์การใช้งานจากบริษัทที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแล้วได้หรือไม่
  ตอบ มีการขายสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Tekla สำหรับใช้งานเฉพาะผู้ซื้อเท่านั้น และไม่สามารถนำมาขาย ให้ยืม หรือโอนได้ ซอฟต์แวร์ Tekla ต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานเฉพาะจากสำนักงานและตัวแทนจำหน่ายของ Tekla ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  ถาม สามาถใช้สิทธิ์การใช้งานสำหรับการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์หรือการฝึกอบรมเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่
  ตอบ ไม่สามารถใช้สิทธิ์การใช้งานสำหรับการศึกษาเพื่อสถานการณ์อื่นใดที่ทำให้เกิดรายได้ รวมถึงการใช้งานหรือการฝึกอบรมเชิงพาณิชย์

  ถาม ฉันควรทำอย่างไรหากสงสัยว่าซอฟต์แวร์ของฉันเป็นสำเนาที่ผิดกฎหมาย
  ตอบ ติดต่อสำนักงานหรือตัวแทนจำหน่ายของ Tekla ในท้องถิ่นเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ

  ถาม ฉันจะรายงานซอฟต์แวร์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมายได้อย่างไร และเหตุใดฉันจึงควรทำเช่นนั้น
  ตอบ คุณสามารถติดต่อเราโดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านทาง เว็บฟอร์ม tเพื่อรายงานการใช้ในทางที่ผิด การรายงานการใช้ในทางที่ผิดเท่ากับคุณกำลังช่วยปกป้องธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และทำให้การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสูงดำเนินต่อไปได้

  ถาม การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานอาจส่งผลอะไรตามมา
  ตอบ การละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานอาจส่งผลให้เกิดความร้ายแรงต่างๆ ตามมา หากใช้งานซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีโอกาสอย่างมากที่สปายแวร์ ไวรัส และมัลแวร์อื่นๆ จะเข้าสู่เครือข่ายบริษัทของคุณ ความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ อาจทำให้เกิดการปรับ การลงโทษ การฟ้องร้องคดีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียชื่อเสียงและธุรกิจ การเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ หรือแม้กระทั่งการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด