Tekla Structures 2016i nyheter

Dra nytta av de många förbättringarna som ger ökad flexibilitet, kontroll och effektivitet.

Ribbon

När vi utvecklade Tekla Structures 2016i lyssnade vi som alltid på våra kunder: Användargränssnittet som lanserades tidigare i år har fått nya funktioner. Nu kan du anpassa menyfliken i programvaran så att den passar ditt sätt att arbeta. Öka produktiviteten genom att ställa in menyfliken så att den innehåller de kommandon du använder mest.

Tekla Model Sharing

Med den nya rollbaserade åtkomstbehörigheten i Tekla Model Sharing blir det enklare att hantera vilken redigeringsbehörighet olika projektdeltagare ska ha och med de nya låsfunktionerna kan du skydda ditt arbete. Du kan arbeta med andra företag och olika projektroller utan att bekymra dig för säkerheten.

Drawing

Nu går det att rita och skissa på ritningar ännu enklare och med större flexibilitet. Med förbättrade skrafferingsfunktioner, referensmodeller i ritningar och utskrifter är det lättare att skapa planer och konstruktionsritningar. Du kan dessutom förtydliga ritningarna genom att lägga in detaljer manuellt.

Steel

Stål

Med den första versionen någonsin för böjda plåtar kan du skapa komplexa böjda plåtar på ett smidigt och strukturerat sätt för att åstadkomma allt från enkla böjda vinklar och fästen till hopvikta lådor, spiralformade stringerplåtar, böjda profiler och mycket annat. Utifrån modellen kan du skapa NC-data för plåtoptimering och tillverkning eller ritningar med information om böjda linjer och radier.

Precast

Prefabricerad betong

För prefabricerad betong introducerade vi tidigare i år ett nytt sätt att modellera och detaljrita betongväggar effektivt och flexibelt med funktionerna Wall layout och Detailing manager. Vi har fortsatt utveckla verktyg för att arbeta med väggkonstruktioner. Tekla Structures 2016i har nya armerings- och modelleringsfunktioner som underlättar effektiv projektering av konstruktioner med dubbelväggar.

Cast in place

Platsgjuten betong

I den nya versionen är informationshanteringen ännu smidigare och enklare. Det senaste tillskottet till Teklas unika gjutningsskoncept är funktionen Pour unit. En ”pour unit” (gjutenhet) är en hanteringsenhet som består av ett gjutobjekt med tillhörande armering, betongtillbehör och formsättning som behöver vara på plats innan betongen kan gjutas. Alla relevanta uppgifter och kvantiteter länkas automatiskt till den gjutenhet de hör till, vilket underlättar informationshanteringen när du ska skapa modell- och materialrapporter och planera gjutningen.

Enigneering

Konstruktion

Tekla Structures 2016i innehåller nya funktioner för informationshantering och kommunikation för att skapa ännu mer värdefulla modeller inom byggnadskonstruktion än tidigare. Det går lättare och snabbare att skapa effektiva – och snygga – sammanställningsritningar med verktyg för särskilda linjetyper, förbättrade skissverktyg (linjer, polylinjer och polygoner), smidig höjdmarkering och förbättrad skraffering.

Tekla Structures 2016 funktioner
Main Tekla Structures 2016 features
User Interface

Enklare modellering, snyggare modeller

Det handlar inte bara om ett kreativt, modernt utseende. Det nya användargränssnittet gör att modelleringen går enklare och snabbare. Du kan exempelvis börja med att välja en modell från listan över nyligen använda modeller och fortsätta skapa en egen anpassad flik. Modellernas standardfärger är både inbjudande och logiska. Din modell framträder tydligt mot en diskret bakgrund så att du lätt ser vad du behöver, samtidigt som ikonerna är moderna och lätta att känna igen.

Två saker är praktiskt taget oförändrade, bara förbättrade: Kortkommandon och kommandonamn.

Collaboration BIM Change Management

Enastående informationshantering och samarbetsmöjligheter

Vid konstruktion är det viktigt att ha information om vad som har gjorts och vem som har gjort det. Nu har förfarandet för att få referensinformation från övriga parter i ett projekt blivit smidigare och mer tillförlitligt: Tekla-användare kan se vilka förändringar andra har utfört på den IFC-modell de tagit emot. Referenshantering och samarbete har blivit enklare och förhindrar konstruktions- och projekteringsfel. Tekla Model Sharing har nu även fått en ännu mer sofistikerad ändringshantering.

 

Drawings improvements

Bättre ritningar, snabbare och enklare framställning

Under produktutvecklingen har Tekla haft kundernas önskemål i åtanke för arbetet med ritningsframställning. Nu kan ritningar redigeras lättare och med större flexibilitet och tillförlitlighet. 2D-biblioteket omfattar en samling färdiga 2D-detaljer, där du kan välja detaljer istället för att behöva rita dem. Genom att spara och återanvända dina egna 2D-detaljer spar du ännu mer tid, samtidigt som du kan uppdatera information och anteckningar för alla projektritningar.

Effektiva funktioner för tillverkare av konstruktionsstål

Dra nytta av modellinformationen och uppnå bättre produktivitet.

Använd dig av modellinformationen med Organizer.Upplev snabbare svarstider. De nya egenskapskategorierna kan skriva in information i modellen och du kan enkelt organisera, hantera och spåra arbetsflöden. Via underkategorier som skapats kan du automatiskt fylla i från en ursprunglig modell eller referensmodell, sedan filtrera innehåll ytterligare och bryta ner det i underkategorier.

Nya Organizer underlättar processerna: Tack vare den automatiska kategoriseringen har alla tillgång till och kan använda den senaste modellinformationen. Använd egenskapskategorierna för att hantera processer och arbetsflöden och lägg till information i modellen för alla projektdeltagare. Om du vill göra en visuell statuskontroll eller klassificering kan du färglägga modellen utifrån grupper.

Snappa enkelt och korrekt: Tekla-användare har efterlyst förbättringar av snapp-verktyget och nu är det ordnat. Du kan exempelvis snappa på konstruktionscirklar och deras skärningspunkter, men nu riskerar du inte att snappa på dolda objekt genom ogenomskinliga ytor.

 

Öka produktiviteten med informationsflöde från modell till tillverkning: CNC-förbättringar innebär att du enkelt kan göra tillverkningsspecifika maskininställningar och dra nytta av ännu bättre feedback. Nu får du ännu bättre kontroll över CNC-data: Bestäm placeringen av stämplar, använd fler nya datakontroller, anpassa DSTV-överskrifter och ta bort oönskade linjer.

Svetsar i modellerna underlättar kontrollen: Den renare visualiseringen av svetsar gör det enkelt att presentera och informera om svetsar. Nya massiva svetsar i ritningarna ger en tydlig presentation av svetsarnas placeringar och gör det enkelt att informera om komplexa detaljer.

Ritningsredigeraren har förbättrats avsevärt utifrån kundernas önskemål: Nu är det lättare att skapa och klona ritningar. Läs mer >

Lättare att platsgjuta betongkonstruktioner med bra informationsunderlag

Utvecklingen av Tekla Structures 2016 gör det lätt för betongentreprenörer att använda modeller.

Bättre gjutning och lätt hantering: Teklas unika koncept med gjutningsmodellering och -hantering har förbättrats. Teklas korrekta, byggbara betongmodeller och kraftfulla hanteringsverktyg för byggnadsinformation ger en effektiv förståelse och kommunikation i gjutningsprojekt.

Använd dig av modellinformationen med Organizer: Organizer har blivit ännu mer kraftfull för effektiv planering, samordning och styrning av projekt. Med snabb, enkel tillgång till innehållsrik information och rapporter till modellerna kan du nu bättre förutsäga och leverera projekt. Varför inte markera viktiga informationskategorier och intressanta områden i geometrin för att ge en bättre visuell förståelse?

Arbete med lägeshantering har blivit enklare och ger fler fördelar ute på plats. Tillsammans med IFC-integreringen säkerställer platsautomatiseringen konsekventa LBS-strukturer (Location Breakdown Structures) för platsindelning.

Förbättrade verktyg ger dig korrekta kvantiteter: Nya Surface Object (ytobjekt) ger dig bättre materialmängdavtagningar (QTO). Nu kan du dra nytta av oöverträffad insikt och kontroll: Med Form Face Creator minskar riskerna när du planerar, införskaffar och distribuerar formsättning. Ytornas attribut och mängder ger dig mer exakt information som kan rapporteras in.

 

Terräng i modellen med LandXML: Inkludera mark, vägar och järnvägar samt dagvattensystem skapade av andra projektdeltagare genom att enkelt importera LandXML-filer till Tekla Structures.

Enklare, automatisk ritningsframställning: Det går nu ännu enklare och snabbare att framställa ritningar, samtidigt som kvaliteten blivit bättre. GA-ritningar kan presentera CIP-geometri som både gjutningar och delar. Färglägg dina gjutningsritningar – du behöver inte längre några märkpennor.

Smidiga samarbetsmöjligheter för konstruktörer

Tekla Structures 2016 har mycket att erbjuda ingenjörsbyråer som jobbar i AEC eller industriprojekt, oavsett vald LOD-nivå (Level of Development).

Skapa högkvalitativa ritningar snabbare: Ritningar för byggnadskonstruktion är nu tydliga och lätta att förstå, samtidigt som det går snabbare och lättare att framställa dem med de förbättrade verktygen.

Smidigare samarbetsmöjligheter med större projektgrupp: Förbättrat arbetsflöde med fabriksdesignsystem som Intergraph Smart3D, Aveva PDMS och E3D, samtidigt som arkitektoniska lösningar ger bättre hantering av informationsöverföringen. BIM Publisher automatiserar exportering av DGN-, DWG- och IFC-modeller, samt DWG- och PDF-ritningar.

 

Om du vill skapa imponerande vyer av hög kvalitet för kundpresentationer exporterar du modellerna till Trimbles SketchUp och använder renderingspaketen. Nu kan du använda dig av terrängmodeller, dragningar av vägar och järnvägar samt dagvattensystem skapade av andra projektdeltagare genom att enkelt importera LandXML-filer till Tekla Structures.

 

Du kan även använda BIM-modellering för systemmatchningar av golvnivå som andra projektdeltagare använder i sina programvarulösningar och du kan tillhandahålla korrekt information ordnad i enlighet med branschstandarderna.

Använd dig av informationen med Organizer: Nu kan du snabbt och lätt kontrollera vad som finns i modellen. Du kan enkelt och effektivt hantera, granska och rapportera modellinnehållet tack vare förbättrad användbarhet och nya kraftfulla funktioner.

Kraftfulla verktyg för tillverkare av prefabricerad betong

Tekla Structures 2016 erbjuder nya verktyg och värdefulla förbättringar för prefabtillverkning.

Modellera väggar effektivt: TDet nya verktyget Wall layout och tillhörande verktyg ger fördelar och effektivitet vid modellering och modifiering av alla väggtyper: massiva-, skal- och sandwich-väggar. Automatiserad elementindelning är särskilt användbar för konstruktioner med skalväggar.

Automatisera uppgifter med Detailing Manager (hanterare för detaljprojektering: Återkommande modelleringsuppgifter kan automatiseras. Det här effektiviserar detaljprojekteringen, spar tid och förhindrar fel – du behöver aldrig mer missa att lägga in en betonggjutning, eller lägga in fel storlek i modellen. Du kan skapa regler som exempelvis är specifika för vissa elementtyper och sedan utföra återkommande detaljprojekteringsuppgifter med ett enda kommando.

Bättre kommentarsmöjligheter i armeringsritningar: Tekla-användare har efterlyst den här förbättringen och nu är den här. Dra nytta av förbättringarna när du skapar och ändrar ritningskommentarer, placeringar av stapelutdrag som lagts in automatiskt, samt utdragstexter och måttsättning.

Använd dig av modellinformationen med Organizer:Nu kan du använda modellinformationen bättre och effektivare. Du kan automatiskt lägga in återkommande tillverkningsinformation som täckande betongskickt till prefabricerade element, hantera modellinformation och visualisera kategorier effektivare. Informationen i ett värdefält för objektegenskaper kan läggas in automatiskt i ett relaterat, relevant värdefält för objektegenskaper för att användas i rapporter och ritningar.

 

Så här säger kunderna om Tekla Structures 2016:
Användargränssnitt:

Så här långt känns det som att ju mer tid jag tillbringar med det nya gränssnittet, desto mer gillar jag det. Modernt, minimalistiskt och lättförståeligt.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
Användargränssnitt – välkomstskärm:

Väldigt användarvänlig startskärm. Smidigt att öppna och skapa nya modeller. Jag gillar att du kan lägga in en bild i modellen för att navigera bättre.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
Användargränssnitt – menyflik:

Den här fungerar bra. Det är enkelt att dölja det du inte arbetar med för tillfället. Användaren behöver inte se alla funktioner och bli förvillad. Det här gör modelleringen effektivare.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
Användargränssnitt – snabbstartsfält:

Använd snabbstartsfältet om du behöver hitta ett kommando, en ikon eller något i Warehouse.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
Användargränssnitt – sammanhangsbaserat verktygsfält:

En fantastisk funktion som gör att jobbet går fortare.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
2D-bibliotek:

Behöver inte bygga nya detaljer. Spar mycket tid.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
BIM-ändringshantering:

Wow, det här är väldigt användbart! Det är fantastiskt att kunna jämföra IFC-versioner även om filnamnet är samma och du skriver över den gamla versionen.

- Feedback från vårt program för användarfeedback
Förbättringar av Organizer:

De här små förändringarna gör det ännu trevligare att arbeta med Organizer!

- Feedback från vårt program för användarfeedback

Känner du till det här redan?

Trimble Connect

Trimble Connect är en samarbetsmiljö för att hantera projekt. Det är en plats där alla kan mötas och jobba på ett projekt oberoende av geografiska, företagsinterna eller funktionella begränsningar.

Du kan enkelt dela Tekla-modeller och -ritningar med andra oavsett vilket område de arbetar med: Visa, granska, hänvisa till och arkivera ändringshistoriken. Du får enkelt tillgång till att visa och granska andra personers modeller och data som du sedan kan använda i ditt Tekla-projekt. Gå bara med i ett Trimble Connect-projekt från Tekla Structures.

Mer information: connect.trimble.com