Kurs i Tekla Structures med inriktning på platsgjuten betongprojektering

Denna kurs lär ut grundläggande modellering av en prefabstomme och platsgjutning i betong. Detaljlösningar och armering skapas med systemkomponenter. Här skapas även speciallösningar med frimodellering samt egna detaljlösningar med custom component tekniken. Programmets numreringsfunktion gås igenom innan skapandet av elementritningar och rapporter samt plan och detaljritningar. Detta är en komprimerad version av prefab grundkursen, där också platsgjutning berörs.

Kurstid: 1 dag.

Som förkunskapskrav bör man ha gått en grundkurs i Tekla Structures eller ha erfarenhet av modellering i Tekla Structures.

Kategori: 
Betong
Nivå: 
Mellannivå