Kurs i Tekla Structures med inriktning mot stålprojektering

Denna kurs innehåller grundläggande modellering av en stålstomme med vissa betongdelar. Detaljlösningar skapas med systemkomponenter, men även speciallösningar skapas med frimodellering. Programmets numreringsfunktion gås igenom innan skapandet av tillverkningsritningar och rapporter samt allmänna byggritningar.

Kurslängd: 3 dagar.

Kursen är lämplig för nya användare.

Kategori: 
Stål
Nivå: 
Grundkurs