Teklas patent

Teklas produkter är skyddade genom flertalet patent, inklusive U.S. Patent Nos.
7,302,368, 7,617,076, 7,765,240, 7,809,533, 8,022,953, 8,041,744, 8,046,210, 8,599,220, 8,645,111, 8,966,189, 9,613,168 och 9,852,236.

Även delar av mjukvaran kan bli föremål för patentansökningar i Europeiska unionen och/eller andra länder, däribland amerikanska patentansökningar 20120022848, 20130328872, 20130346432, 20140184595, 201440188438, 20160140256 och 20170192632.