Sekretesspolicy

Trimble Solutions Corporations integritetspolicy

Trimble Solutions Corporation och dess dotterbolag (som var för sig och tillsammans kallas ”Trimble” och ”vi”) förstår att din integritet är viktig. För att vi ska kunna skydda din integritet bättre tillhandahåller vi denna integritetspolicy där vi förklarar vår praxis för nätbaserad information och vilka val du har vad gäller hur dina personuppgifter (enligt definitionen nedan) samlas in och används. För att integritetspolicyn ska vara lätt att hitta finns den tillgänglig på vår hemsida och på alla platser där personligt identifierbar information kan begäras.

Denna integritetspolicy ska tolkas i samband med Trimbles användarvillkor. Denna integritetspolicy är en viktig del av Trimbles användarvillkor.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används

Trimble samlar endast in personuppgifter som du uppger och personlig information om hur du använder Trimbles programvaror och tjänster (online eller offline), däribland Trimbles Onlinetjänster, på våra webbplatser, som concert.trimble.com samt tekla.com och andra tillämpliga webbplatser (som var för sig och tillsammans kallas ”Onlinetjänst”) eller på Trimbles marknadsförings- och försäljningsevenemang. Om du använder Onlinetjänsten under licens från din arbetsgivare, ditt universitet eller en annan tredje part (”Organisation”) kan vi även samla in dina personuppgifter från sådana Organisationer, exempelvis i syfte att hantera licenser. ”Personuppgifter” innebär all information om dig som Trimble eller en tredje part kan använda för att identifiera dig. Normalt kan du välja vilka personuppgifter du vill uppge. Vissa erbjudanden kräver dock att du uppger specifika uppgifter (t.ex. för onlinesupport). Du kan vara tvungen att uppge:

  • E-postadress
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Företag
  • Land
  • IP-adress
  • MAC-adress
  • Andra personuppgifter, där så är lämpligt.

Trimble använder dina personuppgifter för att förbättra Trimbles tjänster, kontakta dig, genomföra undersökningar, anpassa annonsering och innehåll som du ser samt för att uppfylla dina förfrågningar om produkter och tjänster.

I vissa delar av Onlinetjänsten kan alla som har tillgång till Onlinetjänsten söka efter och se dina personuppgifter. Vi kan även komma att publicera avpersonifierade uppgifter och statistik över våra användare i anonym form.

Om du använder Onlinetjänsten leder viss kommunikation inom Onlinetjänsten till att personuppgifter överförs över internationella gränser (eftersom Trimble verkar globalt finns våra servrar även på flera platser, som EU, Asien-Stillahavsregionen och USA). Därmed samtycker du till att dina personuppgifter överförs till dessa platser genom att använda Onlinetjänsten.

Du samtycker till att vi då och då kan komma att dela dina personuppgifter inom Trimble och med Trimbles återförsäljare, vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till andra platser, som USA. Vi ser till att personuppgifter som överförs skyddas på lämpligt sätt och, där så krävs, att överföringen sker i enlighet med ett avtal eller andra åtgärder som ger lämpligt skydd.

 

Du kan neka till att uppge dina personuppgifter

För vissa delar av Onlinetjänsten kräver Trimble att du registrerar vissa uppgifter och du har rätt att tillhandahålla dessa uppgifter eller neka till detta. Om du inte uppger de personuppgifter som efterfrågas kan Du inte komma åt alla delar av Onlinetjänsten.

Tillgången till dina personuppgifter är begränsad

Vi distribuerar inte dina personuppgifter till utomstående tredje parter utan ditt tillstånd. Under vissa omständigheter kan Trimble dock lämna ut dina personuppgifter till tredje parter när vi har anledning att anse att detta krävs av lagen. Dessutom samtycker du till att Trimble kan lämna ut dina personuppgifter till din organisation, Trimbles återförsäljare och andra affärspartners eller tjänsteleverantörer i syfte att ge dig information (däribland direktmarknadsföring), produkter eller tjänster. Det är Trimbles policy att aldrig sälja dina uppgifter till företag eller agenter som säljer uppgifter i kommersiellt vinstsyfte.

Trimble använder dina personuppgifter för att ge dig bättre service vad gäller Trimbles produkter och tjänster. Trimble kan även ge dig information, däribland direktmarknadsföring, om Onlinetjänsten, speciella evenemang och andra produkter och tjänster från Trimble eller dess affärspartners. Dessa meddelanden och denna marknadsföring kan ske i form av e-post eller utskick. Du kan begära att Trimble inte skickar någon marknadsföring till dig.

Vi engagerar oss i barns integritet

Vi samlar inte in eller lagrar uppgifter i Onlinetjänsten från personer som vi vet är under 15 år och ingen del av Onlinetjänsten är utformad för att tilltala personer under 15 år. Om du tror att vi av misstag har samlat in sådana uppgifter ber vi dig att kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att radera tillämpliga uppgifter.

Du kan ändra och korrigera dina personuppgifter

Om du är en registrerad användare kan du komma åt de personuppgifter som finns registrerade i Trimbles produkter och Onlinetjänster samt uppdatera och korrigera dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto. Du har även rätt att begära att Trimble tar bort dina personuppgifter. En begäran om att ta bort personuppgifter kan leda till att ditt konto avslutas.

Cookies och annan spårningsteknik

Trimble använder cookies och annan spårningsteknik för att göra Onlinetjänsten mer användarvänlig och för att tillhandahålla bättre, anpassade funktioner när du använder Onlinetjänsten. Vi använder cookies och annan spårningsteknik i Onlinetjänsten för att identifiera dig och dina språk- och landsinställningar, samt för att spåra din användning av Onlinetjänsten. Vi använder dem dock inte för att samla in personuppgifter. Om du har registrerat ett konto hos oss använder Trimble cookies för att identifiera dig och fylla i formulär automatiskt, så att du sparar tid. Trimble kräver inte att du använder cookies för att komma åt Onlinetjänsten och om du inte vill att cookies används när du använder Onlinetjänsten kan du konfigurera din webbläsare så att den blockerar alla cookies, eller så att den ber dig acceptera eller blockera dem.

För att kunna tillhandahålla Onlinetjänsten och förbättra innehållet i den spårar Trimble hur länge du använder Onlinetjänsten, vilka sidor du besöker och de URL-klickströmmar du använder när du navigerar genom Onlinetjänsten. Onlinetjänsten identifierar ditt domännamn och kan samla in din MAC-adress, IP-adress eller andra permanenta/icke permanenta identifierare och information i ditt operativsystem i samband med din användning av Onlinetjänsten. Trimble samlar även in information om hur du interagerar med Onlinetjänsten.

Trimble spårar användningen av Onlinetjänsten för att kunna mäta användar- och företagsaktivitet samt rankningen av forumets medlemmar. De personuppgifter som samlas in i det här sammanhanget används även för att förbättra Trimbles programvara och Onlinetjänster.

I vissa delar av Onlinetjänsten använder vi verktygen Snoobi, Google Analytics, Flexnet Connect och Trackerbird för att bättre förstå hur användarna interagerar med Onlinetjänsten. Du kan neka till att Snoobi lagrar Dina uppgifter genom att klicka här, du kan välja bort Google Analytics här och Du kan välja bort FlexNet Connect med hjälp av alternativen i vår datorprogramvara.

I många webbläsare har du möjlighet att blockera cookies från tredje part. Om funktionen aktiveras tillåter webbläsaren bara att cookies från de webbtjänster du i dagsläget använder sparas. Alternativet finns i webbläsarens inställningar (det förhindrar att alla cookies från tredje part fungerar).

Du kan rensa webbläsarens cookieminne i inställningarna. Om du raderar en cookie raderas den unika identifieraren som lagrats i webbläsarens minne tillsammans med profilen för webbanvändning som hör till den. Du kan inte hindra att nya cookies lagras i framtiden genom att rensa cookieminnet.

Olaglig användning av Trimbles programvara

Trimble ser piratkopiering av programvara (enligt definitionen i tillämplig lag) som ett brott och behandlar förbrytare utifrån detta. Vi tillåter inte olaglig kopiering, användning och distribution av Trimbles programvaruprodukter och vi utreder dem som ägnar sig åt detta (både civilrättsligt och straffrättsligt) på alla tillgängliga, lagliga sätt, däribland offentliga och privata övervakningsresurser. Som en del av dessa åtgärder använder Trimble dataövervakning och spårningstekniker för att inhämta och överföra data om personer som använder olagliga kopior av vår programvara, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Denna datainsamling görs inte för personer som använder lagligt licensierad programvara från Trimble och dess auktoriserade återförsäljare.

Skydd av information

Trimble vidtar lämpliga åtgärder för att skydda uppgifterna du uppger. Vi granskar kontinuerligt våra säkerhetsförfaranden och mekanismer för att se till att lämpliga skydd används. Onlinetjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser eller innehåll som länkas från tredje part. Trimble tar inget ansvar för integritetspraxis, säkerhet eller innehåll på dessa webbplatser.

Frågor

Om du har några frågor eller kommentarer om Trimbles integritetspolicy eller Onlinetjänst kan du kontakta oss på Data.Privacy.Forum@Trimble.com

 

Trimble Solutions Corporation, april 2016