Skip to main content

BIM för prefab betong – Tekla på 45 minuter

I det här webbseminariet lär du dig hur en modern BIM-programvara stöder och effektiviserar  tillverkningen av prefabricerad betong. Du kommer att lära dig vilken teknik som är nödvändig och vilka specialfunktioner din programvara måste ha. Detta för att möjliggöra effektiv detaljering av prefab betong, och utnyttjande vid tillverkning.

Du kommer också att se hur enkelt det är att anpassa verktyg för automatiserad detaljutformning i Tekla, för att stödja dina företagsspecifika krav till fullo.

Delta på det här webbseminariet för att se hur du kan dra full nytta av den mest avancerade BIM-tekniken för prefab betong.

Webbseminariet håll på engelska.