Skip to main content

Bättre prefabricerade lösningar snabbare – O'Reilly Concretes utveckling från 2D till BIM

Richard Kowalski, webbseminariets huvudtalare, är teknisk chef för O'Reilly Concrete. Han ansvarar för allmän- och prefabkonstruktionen  på sitt företag och har sedan 2005 använt Tekla Structures i sitt dagliga arbete.

I det här webbseminariet förklarar Richard hur de började använda Tekla Structures och uppnådde 20% tidsbesparingar redan i första projektet där de nyttjade programvaran. Han berättar hur de under sina 10 år som Tekla-användare förbättrat sin försäljningsmetodik, analys och projektering av prefab. Richard förklarar hur de nyttjar modellen för att bättre hantera sin produktion och sina projekt, samt vilka typer av fördelar de upplevt med ett modellbaserat arbetssätt.

O'Reilly Concrete är ledande tillverkare av prefabricerade stomkonstruktioner och har ett komplett sortiment av förspända och prefabricerade väggar, bjälklag och trappor. O'Reilly Concretes oöverträffade erfarenhet av att projektera och bygga byggprojekt har hjälpt dem att bli marknadsledande på Irland och i Storbritannien.