Skip to main content

Automatiserad montering för ökad produktivitet för ståltillverkning

Robotik och automatisering i ståltillverkning blir allt mer aktuellt då kvalificerad arbetskraft minskar. Svets- och monteringsrobotar kan hjälpa tillverkare att förbättra sin produktivitet och kvalitet samt hantera arbetskraftsbristen. Ett exempel är Zeman-maskinerna från Österrike.

Den byggbara modellinformationen används för att driva robotmontering och svetsutrustningen för att minimera manuellt arbete. I detta webbseminariet visar vi också arbetsflödet för att ta Tekla-modellen till en maskin från Zeman.

Webbseminariet presenteras i samarbete med Zeman.

Webbseminariet hålls på engelska.