Skip to main content

Tekla Model Sharing gör det möjligt för DNA Detailing att leva drömlivet

Konstruktörskollegorna Daniella Castro och Alyssa Schorer bestämde sig för att det var dags att starta ett eget företag för ungefär 18 månader sedan. Nu har Castro och Schorer hittat ett effektivt sätt att driva DNA Detailing & BIM, LLC och fått frihet att skapa sina egna scheman.

Castro and Schorer promoting BIM at California Polytechnic

Castro och Schorer arbetar på olika platser och i olika tidszoner, främst i västra delen av USA. När de startade sin verksamhet försökte de samarbeta via en VPN-anslutning, men det visade sig helt enkelt vara för långsamt. De försökte också turas om när de arbetade och sedan zippade de resultaten och mejlade arbetet till varandra. Efter att ha provat dessa metoder valde de Tekla Model Sharing eftersom det gör det möjligt för dem att arbeta effektivt tillsammans på samma Tekla Structures-modell vid samma tidpunkt, oavsett var eller i vilken tidszon de befinner sig i.

– Sedan vi började använda Tekla Model Sharing har vi inte använt något annat. Nu är vi båda på modellen hela dagen. Det fungerar riktigt bra. Flera timmar om dagen arbetar vi samtidigt, säger Castro och Schorer. 

Effektivt samarbete med BIM

Båda två berättar att användningen av Tekla Model Sharing och Tekla Structures har varit utan problem. De behöver bara veta vilket område den andra parten arbetar med.

– I början stödde vi våra uppdateringar med e-post, erkänner Schorer. Men efter en försöksperiod blev dubbelkontrollen onödig.

– Nu använder vi bara Model Sharing. I slutet av dagen kanske vi skickar ett e-postmeddelande, det är allt.

Ett mer produktivt sätt att arbeta

Castro och Schorer har tagit steget från att sitta bakom datorn på kontoret till ett mer flexibelt och produktivt arbetssätt. De kan inte bara välja fritt var de vill bo, utan de kan också arbeta med projekt på andra sidan USA, flera tidszoner bort. Detta öppnar fler affärsmöjligheter för deras lilla verksamhet inom projektering och BIM.

Modeling with Tekla Structures by a bonfire in North Dakota

– Vi kan arbeta på ett flygplan utan uppkoppling eller på ett hotell. Vi har våra kontor i våra ryggsäckar, förklarar Daniella Castro. Så fort jag synkroniserar är mitt arbete uppdaterat. Med en bärbar dator är jag redo att köra, jag behöver inte ens en internetuppkoppling.

Med Tekla Model Sharing går arbetet snabbare eftersom olika parter som arbetar med samma modell samtidigt inte behöver dela hela modellen utan bara dela de ändringar som gjorts i modellen. Modellering kan ske offline och eftersom endast en liten mängd data överförs räcker även den långsammaste internetanslutningen. Castro och Schorer har rest till cirka 12 platser under de senaste 12 månaderna, bland annat Hawaii och Grand Canyon. Det är möjligt eftersom de inte behöver avbryta andra projekt när de besöker en plats.

Castro bär med sig en bärbar dator till arbetsplatsen. Alla uppdateringar finns där med henne. Det finns inget behov av att skriva ut ritningar, utan kunderna kan bara titta på och kommentera 3D-modellen.

– Jag minns att jag åkte till en arbetsplats när jag inte kunde göra någonting där. Men nu är man aldrig hindrad från att göra något.

Frihet att välja arbetstid och fritid

– Daniella och jag jobbade en gång på stranden tillsammans, minns Alyssa Schorer. Senare anslöt vi till internet, läste in oss och fick de svar vi behövde. Sedan fortsatte vi att arbeta offline.

Ett annat exempel på att BIM och Tekla Model Sharing ger större frihet var när Daniella Castro åkte till sin mormors hus i Mexiko:

– Även om jag inte nödvändigtvis var på semester var det ändå ett utmärkt tillfälle att träffa min familj. Internetuppkopplingen där var långsam men arbetet var fullt genomförbart, förklarar Castro.

– Vi amerikaner är vana vid två veckors semester per år, påminner Alyssa Schorer. Man måste planera väl hur man bäst nyttjar den. Med Tekla Model Sharing har vi nu en ny sorts frihet.

Dessa entreprenörer får möjlighet att resa, tillbringa tid med familjen, men ändå driva ett bolag.

– Jag har hellre semestrar där jag jobbar lite varje månad än bara en semester per år, säger Schorer.

"Vi kan arbeta på ett flygplan utan uppkoppling eller på ett hotell. Vi har våra kontor i våra ryggsäckar."

Alyssa Schorer, DNA Detailing & BIM, LLC

Riskhantering för nystartade företag

Frihet är bara en av fördelarna med Tekla Model Sharing. Som Castro och Schorer har upplevt minskar den billiga samarbetslösningen den initiala risken för de som drömmer om att arbeta för sig själva. Eftersom det inte behövs något kontor eller någon IT-ansvarig, räcker det med att ansluta bärbara datorer via Internet för att en ny entreprenör ska kunna starta sin verksamhet.

Att tänka stort

Castro och Schorer anser att Tekla lyssnar på kunderna och gärna lägger till nya funktioner.

– Det fortsätter att slå mig med häpnad, men Tekla lyssnar på kunden. Du kommer inte att få ett liknande engagemang från andra företag, sammanfattar Schorer.

Castro rekommenderar BIM till andra:

– Vi bör utnyttja vad tekniken kan göra för oss. Jag skulle vilja se hur andra använder BIM, hur de driver på idéer om BIM och hur deras arbete ser ut.

Och hur ser arbetet ut för DNA Detailing & BIM?

– Vi gör saker annorlunda.....för att vi kan!