Skip to main content

Pankow: Betongbyggare som levererar värde med Tekla

Innan han tillträdde sin nuvarande tjänst, arbetade biträdande VDC-chefen Lou Varni ute på arbetsplatsen som projektingenjör för betongprojekt i flera projekt. Han och hans kollega, Senior BIM Manager Luis Perez, vet själva vad man ska leta efter när man behöver använda teknologi för att förbättra entreprenörsverksamhet på kontoret och på byggplatsen.

Pankow uppnår bättre kontroll över budgetering och tidplanering med egenkontroll. Med Tekla programvara kan de leverera enligt sina företagsvärderingar. Genom att nyttja visuella och informationsrika modeller och programvarans kraftfulla ledningsverktyg genom projekten kan de leverera ett extra värde till deras kunder.

“Vi betraktar oss själva som en byggherre, inte bara en totalentreprenör.“ 

– Jag tror att en av de saker som gör oss på Pankow speciella är att vi är mycket självgående. Det innebär att vi tillverkar för våra egna projekt, de projekt som vi förvaltar. Vi ser till att göra mer än vad som brukar åligga entreprenören för att se till att våra byggnader håller hög kvalitet. En del av detta är att vi själva utför betongaarbeten i våra projekt. Vi bygger och gjuter vår egen betong, förklarar Luis Perez. Vi gör även andra saker, men betong är definitivt vårt levebröd.

Att utföra betongarbetet hjälper till att behålla kontrollen över de totala kostnaderna och tidsplanen. "Om du kan styra betongstommen har du verkligen möjlighet att bestämma tempot på hela projektet. Pankow har specialiserat sig på att integrera projektleveransen till att innehålla både konstruktion och byggnation, vilket gör att vi kan prestera vårt bästa", säger Luis Perez. 

Värderar Pankow-sättet: Att vara trygg med fullständig information

– Vi försöker få in referensmodeller från konstruktionsteamet för att importera dem i Tekla, men ofta tenderar de att vara felaktiga och fulla av samordningsproblem. Genom att modellera betongen själva med Tekla Structures kan vi upptäcka dessa problem under projekteringsfasen, vilket leder till färre RFI:er under byggtiden och en mer exakt uppskattning för ägaren, säger Lou Varni.

För att dra ännu större nytta av att använda modellen som korrekt och komplett informationskälla, har Pankow skapat sina egna mallar med objektsegenskaper: De har lagt till så kallade användardefinierade attribut (UDA) i 3D-objekten i deras Tekla Structures-modeller.

– När vi laddar in dessa mallar får vi också med beräknigsinformation för det specifika 3D-objektet i modellen. Och med Tekla Structures kan vi sortera och filtrera all denna information i modellen.

Vem som helst kan skapa egna fält som dessa i Tekla Structures – du behöver inte vara programmerare. Du kan utgå från befintliga eller göra som Pankow och skapa egna flikar.

En tightare koppling mellan budget och kostnader

Pankow arbetar på ett liknande sätt med sina kostnadskoder.

– Vi organiserar vår information efter vår huvudkod och lägger sedan till underkategorier som punktkoder. Vi väljer sedan punktkoderna i Organizer-verktyget i Tekla och den markerar dem i modellen och visar exakt vad som är kopplat till den koden. Och mängderna får vi ut samtidigt, säger Varni entusiastiskt.

 

"När du väljer ett objekt för avrop i Tekla Organizer markeras det i modellen. Det är ganska kraftfulla grejer."

Lou Varni, biträdande VDC-chef, Pankow 

– Det gamla sättet med ett digitaliseringsverktyg på skärmen och kalkylblad var ganska svårt. Avropen var färgkodade, men det var bara en massa information på ett kalkylblad. Det var ibland svårt att förstå exakt hur mängderna beräknades och informationen kodades, säger Varni. Men när du väljer avropsobjektet i Tekla Structures markeras de i 3D-modellen. Det är i princip en visuell representation av uppskattningen. Och vid projektändringar justerar vi bara delar och bitar av 3D-modellen, och all information uppdateras automatiskt. På det gamla sättet var man verkligen tvungen att börja om från början."

Med modellbaserade avrop kan du enkelt se att allt är inkluderat och därmed kan du alltid vara säker på att mängderna är korrekta och uppdaterade.

– Vi levererar den här typen av mängdinformation från projektering till drift och ut till byggarbetsplatsen. De veta exakt hur de ska koda sitt arbete på bygget och de vet vårt anbud. Det blir en bättre koppling mellan vad som budgeteras och vad som spenderas, och mycket färre uppskattningar och kvantitetsfel, avslutar Varni.

 

Modellering för produktion: Faktakontroll

När du har vunnit projektet med ett lyckat anbud är det dags att ta modellen till byggarbetsplatsen. På Pankow ansvarar VDC-teamet för projekteringen. De överlämnar projektet till projektingenjörer som fortsätter att arbeta med modellen. Driftteamet behöver inte börja från början eftersom de bokstavligen tar emot modellen och fortsätter att lägga till mer information och detaljer i den.

– Vi bekräftar att vår betongmodell i Tekla är helt samordnad genom att granska kontraktsritningarna och hämta in referensmodeller och 2D-CAD-bilder från konstruktörsteamet och underleverantörerna. Tekla gör det möjligt för oss att samla all denna information över ett område för att se om det finns avvikelser, förklarar Varni. Vi hittar ofta fler problem när alla projektkategorier och discipliner visas på varandra i samma modell.

–  Vi försöker modellera allt som påverkar vår betong internt. Detta inkluderar ofta ingjutningsgods, diverse stålobjekt, samt konstruktionsfogar. Att ha denna information i modellen underlättar verkligen vår samordning och planering av projektet, förklarar Varni.

– När vi har samordnat vår betong och våra ingjutningsgods och sett till att allt är rätt, tar vi in vår underleverantör av armering, som använder Tekla för att modellera in armeringsjärnen i våra betongobjekt, säger Varni. Med modellen minskar man feltolkningar av ritningarna mellan oss och armeringsleverantören. Det är verkligen tydligt var vi har samordnat att betongen ska vara och de armerar där.

 

Information som omsätts till handling

Planeringen spelar ingen roll om du inte kan omsätta den i handling för arbetslagen på byggarbetsplatsen. Så snart allt är samordnat börjar Pankow att ta fram ritningar från modellen.

– Vi kan hämta in egenskaper som vi ställt in i modellen, sortera gjutspecifika materialmängder och använda de fördefinierade inställningarna i Tekla för att automatiskt skapa ritningar för personalen på byggarbetsplatsen. Och när vi väl har den samordnade informationen i modellen kan vi skapa utsättningspunkter direkt i Tekla, exportera dem till vår robottotalstation och sedan börja sätta ut dem, berättar Varni. 

 

Leverera värde

– Vi insåg mycket snabbt att Tekla gav oss massor av mervärde och gör det möjligt för oss att leverera i enlighet med våra kärnvärden, säger Luis Perez, Senior BIM Manager.

Pankow är ett innovativt företag som alltid letar efter bättre sätt att använda informationen i sina modeller, till exempel för produktion eller för att implementera nya funktioner som Tekla ständigt utvecklar.

– Det faktum att vi kan identifiera potentiella problem i ett tidigt skede och att vi kan kontrollera byggbarheten har visat sig vara mycket värdefullt. Det här är en av de viktigaste fördelarna med att använda Tekla, även när det gäller säkerheten, säger Perez. 

Och när det gäller kundservice gör Pankows hela tekniska arbetsflöde det möjligt för dem att leverera mervärde, oavsett om kunden är deras egen projektingenjör som tar över modellen på byggarbetsplatsen, ägaren eller underleverantören av armeringsjärn.

– Jag tycker att det är en stor sak att vi kan leverera den här typen av extra värde till våra kunder, säger Perez.