Skip to main content

Optus Stadium: Agilt BIM-projekt slutfört tidigare än planerat

Optus Stadium vinnare av Best Sports and Recration i Tekla Global BIM Awards 2018

Optus Stadium i Perth, Australien är en av västra Australiens mest högprofilerade och mest efterlängtade utvecklingsprojekt. Projektgruppen slutförde arenan tre veckor tidigare än planerat. Projektet vann kategorin Best Sport and Recreation i Tekla Global BIM Award 2018. Optus Stadium öppnade i januari 2018.

Den fem våningar höga anläggningen är den tredje största arenan i Australien och är flexibel nog att ta emot stora evenemang inom AFL (Australian Football League), cricket, rugby union och rugby league, fotboll och underhållningsevenemang. Den fullbordar den större idrottsparken, tillsammans med de nya lekplatserna, restaurang-, bar- och caféfaciliteterna som är tillgängliga året runt. Arup och PDC var involverade från utformning till färdigställande av byggnationen och arbetade inom Westadium Consortium som leddes av Multiplex med arkitekter och andra konsulter inom ramen för projektavtalet DBFM (Design Build Finance and Maintain). 

BIM-driven smidig ingenjörsteknik för snabbhet och noggrannhet

Att utforma det komplexa utvecklingsprojektet involverade en mängd projektkrav och intressenter, likväl som en lista av ytterligare förutsättningar för multiarenan.

Ingenjörsteamet samarbetade med byggherren före anbudet för att utveckla det övergripande BIM-arbetsflödet och dokumentationen. Multiplex och PDC gick sedan samman och implementerade BIM-strategin under hela projektets byggnads- och driftsfas. 

Tekla-modellen över arenan delades upp i åtta kvadranter: fyra för läktarna i norr, söder, öster och väster och fyra för takkonstruktionen. Dessa kvadranter gjorde det möjligt för konstruktionsteamen att förbättra smidigheten, samtidigt som den övergripande tidsplanen upprätthölls.

Ingenjörsteamet implementerade en process som gav betydande fördelar från användningen av modellen genom ökat samarbete och samordning av konstruktionen, samtidigt som den minskade bördan av de ökade kraven på leveranser som COBie. Detta gav byggherren en tydlig riktning samt kontroll och försäkran om att projektet kunde levereras för att uppfylla kundens önskemål och utveckla deras kunskaper om BIM. Det innebar att arkitektoniska och konstruktionsmässiga förbättringar kunde ske parallellt utan att förlora kopplingen mellan elementen eller resultera i fel mellan delar i modellen. Uppdateringar av konstruktionen som annars skulle ha inneburit tidskrävande omarbete.

Som ett resultat av det digitala arbetsflödet kunde arkitekter och konstruktörer upprätthålla fullständig samordning och anpassning av konstruktionen under hela projektet. För att byggandet skulle gå så snabbt som möjligt (kunden gav oss snäva tidsramar) består strukturen av armerad betong som ger stabilitet i sidled, med en sammansatt stål- och betongstomme. Detta gjorde det möjligt att snabbt uppföra stålkonstruktionen och gjuta plattorna på permanenta metalldäcksformar utan att behöva stötta baksidan, vilket gjorde det möjligt att snabbt forskrida med monteringen.

Stadions skålkonstruktion utformades med hjälp av prefabricerade, förspända betongplattor, vilket gjorde det möjligt att konstruera och lagra mer än 3.250 element utanför byggplatsen för leverans "precis i tid". Skålgeometrin rationaliserades för att begränsa antalet ändringar i plattans höjd samtidigt som åskådarnas siktlinjer bibehölls, och plattorna utformades för att maximera användningen av ett begränsat antal formar, vilket resulterade i en mycket effektiv och ekonomisk lösning.

Sammanfattning av en modellbaserad tillverkning: Arup +PDC samarbetet = 50% besparingar i arbetsflödestid

Arup anlitades för att tillhandahålla ytterligare en del av projektet, för att hjälpa till att formulera projektets BIM-strategi som en del av anbudssvaret. Tjänsten bestod i att tillhandahålla en övergripande BIM-strategi som skulle göra det möjligt för Multiplex att dra nytta av implementeringen av BIM i projektet. På grund av den statliga projektgruppens höga ambition att uppnå LOD 500, som var en av de första i Australien, fortsatte Arup med att utveckla ett strömlinjeformat leveransarbetsflöde.

PDC-Group var engagerade i genomförandefasen av två kritiska moment i projektet.

  • BIM-hanteringen hos Multiplex på arena-projektet, inklusive utbildning och kunskapsöverföring till deras projektteam 
  • 3D-modellering och stålprojektering i nära samarbete med konstruktörer, arkitekt- och tillverkningsteam.

 

För att effektivisera granskningsprocessen för stålkonstruktioner utvecklade Arup valideringen av verkstadsmodellen tillsammans med Multiplex och deras underleverantörer. Detta sparade i genomsnitt 50 procent av tiden för kontroll och omarbetning av konstruktionen.

För att effektivisera granskningsprocessen för stålkonstruktioner utvecklade Arup proccessen för valideringen av verkstadsmodellen tillsammans med Multiplex och deras underleverantörer. Detta sparade i genomsnitt 50 procent av tiden för kontroll och omarbetning av konstruktionen. För att effektivisera kommunikationen mellan konstruktörer och de som godkänner Tekla-modellerna projekterades alla stålkonstruktioner inom det integrerade teamet. Teamet arbetade nära alla inblandade för att utveckla ett arbetsflöde, dela upp leveranserna av modellen i separata paket baserat på våningsplan och kvadrant, och stålverkets Tekla-modeller granskades i 3D. Kommentarer och ändringar från alla skickades sedan till ståltillverkaren för att ge tydliga och koncisa kommentarer som stålverkstadens konstruktör kunde inkludera. 

BIM-användningen uppskattades mycket av den statliga projektgruppen, som sa: "Den tid som lagts ner på att utveckla den virtuella arenan möjliggjorde en lösning på samordningen mellan alla underkonsulter och underentreprenörer i byggnadsfasen."

Tekla för Optus Stadium

På grund av den stora mängden information från olika konsulter och underleverantörer var implementationen av processen för modellgodkännande avgörande för den framgångsrika leveransen av Optus Stadium. Tekla och andra verktyg för modellvalidering användes för:

  • Godkännande av stadionmodellen för att kontrollera att modellen modellerats korrekt och enligt den omfattande BIM-standarden, i linje med kundens EIR:er (Employer Information Requirements).
  • Veckovisa kollisionskontroller för att övervaka kollisioner i modellen och förstå om den senaste utvecklingen var en del av design- eller implementeringsprocessen. Med hjälp av programvaran och tillvägagångssättet kunde kunden förhandsgranska och vara delaktig i den tekniska processen.
  • Delning av modeller Molnbaserad modelldelning gjorde det möjligt att nyttja globala resurser, vilket gagnade tidplanen och minskade kostnaderna genom att flera kontor kunde arbeta samtidigt.
  • Samarbete och jämförelse av modeller Tekla-modelleringen gjorde det möjligt för samtliga konstruktörer i projektet att förstå ändringar i modellerna i tid och att flagga för eventuella frågor och problem. Erfarenheten från Opus Stadion med det sätt vi använde verktyget på och sedan spred förmågan inom teamen definierar vår effektivitet, något som lätt kan överföras till andra utvecklingsprojekt oavsett storlek.
  • Tekla BIMsight användes som samordningsverktyg för att samla in tekniska kommentarer och länka dem till Tekla-modellen. Sedan januari 2020 är Tekla BIMsight ersatt av Trimble Connect.

Se hur du kan arbeta med stålkonstruktioner snabbare och med bättre kvalitet.