Skip to main content

Betset ger sina kunder bättre service med realtidsdata i Trimble Connect

– I Finland görs nästan all konstruktion och projektering av prefab-enheter med Tekla Structures programvaran", säger Markku Räisänen, chefskonstruktör på Betset, som är ett av de största företagen inom prefabricerad betong i Finland. Företaget har en intressant och mångsidig historia av konstruktions- och utvecklingsprojekt inom prefabindustrin sedan 1950-talet.

– Tekla Structures har varit mitt främsta verktyg sedan 2009, säger Räisänen. Innan vi kopplade ihop konstruktörens Tekla-modell och Trimble Connect med vårt produktionssystem överfördes all information om enheter och produktion 'manuellt' med hjälp av 2D-ritningar och e-post. Till exempel plockades enhetens dimensioner och tillbehör ut från 2D-ritningar, och produktionsstatusen kommunicerades till kunden med hjälp av Excel-ark.

En tilläggslänk ansluter modellen till företagets ERP-system

– För att kunna nyttja de byggbara Tekla-modellerna fullt ut har vi skapat ett tillägg till Betset Extractor för att koppla modellen till Betsets ERP-system. Med det här tillägget integreras all information om gjutenheter och alla planer i vårt system. Konstruktören kan identifiera revideringen i fråga, få gjutenhetsspecifik produktionsstatus direkt ovanpå Tekl

a-modellen i realtid och kommunicera med Betsets produktionslinje. Bland annat kan konstruktören vid behov förkasta gjutningen av enheten i Tekla-modellen, säger Räisänen.

Alla Tekla-modeller som skapas publiceras i Trimble Connect och Betset ERP uppdaterar automatiskt produktionsstatusen för denna Trimble Connect-modell. Den här processen använder verktyget Status Sharing och API-integration.

– Vi har precis börjat använda Trimble Connect i större utsträckning i all Betset-produktion. Vi använder Trimble Connect även för granskning av projektet och enskilda delar. Det finns en realtidsanslutning mellan Trimble Connect-modellen och Betset ERP, säger Räisänen. Till exempel behöver vi ofta se till att Cast Unit-ritningar för vissa delar av byggnaden eller specifika gjutna enheter släpps till tillverkning. Genom att koppla modellen från Trimble Connect till vårt ERP-system kan vi omedelbart verifiera denna information i modellen.

Tillgång till konstruktions- och produktionsdata för prefab på bygget.

Enligt Räisänen är den största fördelen med att dela information i Trimble Connect att man får ett automatiserat och öppet datautbyte i realtid. Alla parter som arbetar med projektet uppfattar snabbt fasen och statusen för konstruktionen, tillverkningen av enheter och installationerna på plats. Betset uppskattar att kunna utöka och uppdatera de data som är kopplade till modellen i Trimble Connect tack vare den vidareutvecklade synkroniserings- och länkningsfunktionaliteten mellan den och Tekla Structures. 

– Våra kunder på ygget har varit minst lika entusiastiska över den nya tekniken som våra egna medarbetare. Byggarbetarna kan nu få tillgång till vår prefab-konstruktion och produktionsstatus direkt i modellen genom att använda Trimble Connect-statusverktyget. De vet var deras prefabricerade enheter finns, de kan planera monteringssekvensen och de kan nu spara monteringsstatusen med samma verktyg. Kunderna är nu också medvetna om konstruktions- och produktionsstatusen, vilket är viktig information för att hålla tidplanen. I framtiden vill vi föra in de enhetsspecifika planerings- och beställningsprocesserna i Trimble Connect som ett modellbaserat verktyg.

– Att använda Trimble Connect på mobila enheter är ovärderligt eftersom det ger oss friheten att få tillgång till rätt data på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Vi tror att Trimble Connect växer och utvecklas till en verklig samarbetsplattform som gör det möjligt för oss att dela och berika information enkelt och i realtid, avslutar Räisänen.

Om Betset:

Betset-koncernen grundades 1950 och är ett av Finlands största företag inom prefabricerad betong och arbetar med kommersiella, industriella byggen samt bostadsbyggande. Betset är ett familjeägt företag som driver nio fabriker i Finland och ett joint venture i Estland. År 2018 genererade företaget en omsättning på 116,3 miljoner euro med 590 anställda.