Skip to main content

Nu tar konstruktionsbranschen steget in i framtiden

Den 13-14 oktober, 2020 gick Trimble Basecamp av stapeln, denna gång helt digitalt på grund av den rådande situationen. Under användardagarna fick åhörarna bland annat lära sig mer om hur Trafikverket arbetar med IFC-formatet, hur AI och robotik kommer att förändra byggindustrin och hur samordning i programvaran Quadri gör arbetsprocessen snabbare, enklare och mer effektiv.

Trimble Basecamp bjöd både på inledande gemensamma sessioner, samt två separata spår med programpunkter för vardera Infrastruktur och geoteknik samt Bygg och konstruktion. Under båda dagarna fanns möjlighet att ställa frågor till talarna via en chattfunktion, vilka besvarades i slutet av varje programpunkt.

Inledningsvis fick publiken ta del av ett föredrag om vilka teknologier som är relevanta för byggbranschen nu och i framtiden. Kim Nyberg, Technology Director på Trimble i Esbo, Finland, guidade genom existerande teknik och pågående teknikutveckling.

– Det handlar om att koppla den fysiska världen till den digitala och vice versa. Vi har gått mer och mer mot mjukvara och mindre och mindre mot hårdvara i byggbranschen, konstaterade han.

Trimble jobbar hårt på att kombinera alla nya teknologier, bland annat i molntjänsterna Trimble Connect och Trimble Cloud. AI och robotik är också på stark frammarsch och inom Trimble har en ny sektor kallad Trimble Autonomous Solutions specialiserat sig just på detta.

– Fördelarna med robotik är framförallt säkerhet. Och tekniken kommer faktiskt att skapa nya jobb – inte ta bort jobb som många befarar. Med robotik kommer också byggindustrin att bli mer intressant för unga människor som vill jobba med high tech, underströk Kim Nyberg.

Digitalisering ger effektiva arbetsprocesser

Det gemensamma spåret fortsatte sedan med en föreläsning om möjligheterna med en digitaliserad arbetsprocess, där Fredrik Bergström, vd på marktjänstföretaget FMT AB, visade hur hans företag lyckats effektivisera arbetet med hjälp av bland annat drönare och scanners.

I FMT Marktjänsts verktygsportfölj ingår bland annat laser, GPS, totalstationer, scanners och drönare. Maskinstyrning är ett otroligt viktigt instrument i deras verksamhet.

– Med hjälp av maskinstyrning kan du göra inmätningar och utsättningar just-in-time, det gäller bara att maskinisten är uppkopplad mot utsättaren på kontoret, berättade Fredrik Bergström.

Utmaningen är att kunna sortera och presentera de enormt stora mängder data som de digitala verktygen kan samla in. Där är visualisering en viktig pusselbit för att alla aktörer i ett projekt ska kunna förstå datan oavsett om det handlar om små eller stora entreprenader.

Gemensamma standarder

En stor och mångfasetterad fråga handlar om vilka dataformat och standarder branschen ska förhålla sig till nu och i framtiden. Karin Anderson, BIM-specialist på Trafikverket som även arbetar med internationell standardisering, utvecklade resonemanget:

– Branschen är mitt uppe i en stor förändring, där vi ska förflytta oss från ett ritningsbaserat till ett modellbaserat arbetssätt. Detta har vi jobbat med på Trafikverket sedan 2015, när vi satte vår BIM-strategi.

För Trafikverkets del handlar förändringen bland annat om att gå från filer till tjänster, från kravdokument till en kravdatabas och från olika projektstrukturer till en gemensam trafikverksstruktur. Man kommer också att lämna proprietära format till förmån för standardiserade format, såsom IFC.

– Trafikverket har aktivt medverkat i utvecklandet av IFC Infra under flera år eftersom vi ser den standarden som en av förutsättningarna för att vi ska kunna få enhetliga och standardiserade informationsleveranser från de 2 000 byggprojekt som pågår hos oss, konstaterade Karin Anderson.

Tillsammans med övriga nordiska länder kommer Trafikverket att delta i det internationella verifieringsarbete som satts igång för att försäkra att standarden fungerar och täcker de användningsfall som definierats.

Rätt skala med IFC

Niklas Kihlen, Senior Solution Specialist på Trimble, fortsatte i sin presentation att utveckla möjligheterna med IFC-formatet. Han förevisade hur man kan ta en IFC-modell från Tekla Structures via Trimble Connect till Trimble Access.

– IFC är ett objektbaserat format, vilket innebär att objekt och dess egenskaper lagras – inte enbart geometrin. I IFC lagras också allting i SI-enheter, vilket gör att det inte spelar någon roll vilken måttenhet man använder sig av i sin programvara vid export eller import. Läser man in två modeller, där den ena är skapad i millimeter och den andra i meter, så kommer de ändå att presenteras rätt i ett tredje program, som sammanför de båda modellerna, underströk Niklas Kihlen.

Trafikverksuppdrag i Quadri

Vägprojektet E20 Vilan–Ledsjö är ett exempel på hur företaget Norconsult arbetat med en digital arbetsprocess mot Trafikverket och hur metodiken har främjat kommunikation, granskning och samverkan i projektet.

Alexander Svensson och Per Widén från Norconsult, förevisade hur man i detta projekt arbetat med Trimbles programvara Quadri för att projektera och samordna modeller.

– Vi fick en hel del positiva erfarenheter av det här arbetssättet. Eftersom beställaren hade insyn i modellen gav det minskad tid för utskick och arbetsunderlag. Det blev en bättre förståelse för de olika ämnesområdena både internt och externt. Och eftersom man fick en bättre helhetsbild fanns det bättre möjlighet att granska konflikter under arbetets gång, konstaterade Per Widén.

Samordning mellan bro och väg

Gabriel Neves och Jan-Erik Hoel på Trimble förevisade i sin presentation hur modellering av en bro med Tekla Bridge Creator baserat på vägdata dynamiskt kopplat till Quadri gör processen snabbare, enklare och mer effektiv. I traditionella projekt är samordningen mellan bro och väg en komplicerad process med många steg. Men med hjälp av Quadri förenklas förloppet avsevärt.

Samordningplattformen Quadri är enkelt uttryckt en databas där man lagrar data från olika källor. Genom att skicka en vägyta från Quadri till Tekla Structures får användaren in de exakta koordinaterna och kan sedan konstruera en bro på rätt plats direkt i Tekla Structures. Därefter skickas brokonstruktionen tillbaka till Quadri och övriga användare kan då göra ändringar, exempelvis bredda vägen, vilket brokonstruktören då får vetskap om och kan justera sin konstruktion i Tekla Structures. Genom att förändringarna görs direkt i en live-modell kan man adressera problem som uppstår direkt, och när allt finns samlat på ett och samma ställe minskar också risken för missförstånd.

Förstärkt, virtuell och blandad verklighet

Dag två av Trimble Basecamp inleddes med en programpunkt om existerande och kommande tekniska lösningar, med fokus på förstärkt, virtuell och blandad verklighet. Det var återigen Kim Nyberg från Trimble i Esbo som höll i presentationen.

Kim Nyberg visade upp Trimbles samarbete med Microsoft som resulterat i en smart hjälm vid namn Trimble XR 10. Detta huvudburna verktyg är en mycket avancerad dator som känner igen användarens ögon och kan kontrolleras med händerna. Hjälmen har också en kamera som kan avläsa 3D-världen omkring användaren ner på centimeternivå.

– Man kan till exempel armera betong med hjälp av XR 10, och då behövs inga 2D-ritningar överhuvudtaget. Den har också mycket avancerade mikrofoner vilket gör den möjlig att använda i bullriga miljöer, upp till 95 decibel, framhöll Kim Nyberg.

Klimatdeklarationer i Tekla Structural Designer

År 2022 införs krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. För att underlätta för byggherrar lanserar Trimble därför i slutet av detta år en integration mellan Tekla Structural Designer och One Click LCA (programvara för livscykelanalys), där man snabbt och enkelt kan få fram värden för den stomlösning man har valt. Värdena utgör sedan grunden för en klimatdeklaration.

– Det här kommer att förenkla förfarandet avsevärt för de som ska ta fram klimatdeklarationer för nybyggnation, framhöll Marcus Lindh, Business Development Manager på Trimble i Esbo.