Skip to main content

Make your design less dumb

Martin Bengtsson, Konstruktör på Structor Västerås, är en erfaren Tekla-användare. I det här webbseminariet uppmanar han branschen att tänka om och tänka nytt – istället för att applicera gamla processer på nya system. Du får inte ut det optimala ur erat BIM-användande utan att ändra hur ni gör saker i grunden. Ta del av inspelningen från Tekla User Day 2021 och ta chansen att få en inblick i insikter, processer och perspektiv som har potential att förändra ert Tekla Structures-användande till det bättre. Martin pratar utifrån sitt eget perspektiv från främst prefabkonstruktion, men det är applicerbart på användandet av Tekla Structures – oavsett vilken roll du har.