Skip to main content

Utforma, detaljera, dokumentera och leverera armerad betong mer effektivt

Det är mer effektivt att utforma, detaljera, dokumentera och att leverera armerad platsgjuten betong med Tekla Structures programvara. Ingenjörsbyråer, tillverkare av armeringsjärn och betongentreprenörer har visat sig vara mer produktiva och arbetar mer effektivt för att bättre kunna tillfredsställa kunder och maximera lönsamheten med Tekla.

Bättre koordinerade, mer tillförlitliga byggbara Tekla-modeller skapas enkelt för att märkbart påskynda utformningen av betongkonstruktioner och 2D-dokumentation. Teklas dokumentation av stommen är mindre tvetydig och mer trovärdig för effektiv kommunikation och förbättrat samarbete. Begäran om information (RFI), slutgiltlig konstruktion och frågeställningar angående planering av gjutetapper kan minskas med hjälp av Tekla.

Tekla levererar produktivitet och arbetsflödesförbättringar, oavsett projekttyp, från koncept till detaljering och dokumentation av armering. Oberoende om du arbetar med ett bygg-, industri- eller infrastrukturprojekt kan du delta på detta webbseminarium för att ta reda på hur Tekla kan minska dina risker och ge ett mervärde för din verksamhet.

Webbseminariet hålls på engelska.