Skip to main content

Gläns med vacker prefab-betong

Låt inte programvara begränsa dina möjligheter att konstruera komplexa prefab-fasader.

I det här webbseminariet får du ta del av idéer om hur programvara kan hjälpa dig skapa ny typer av betongytor, reliefer, block, ornament och mycket mer. 

Se fantastiska exempel från våra kunder som designar och tillverkar prefab-betong som verkligen sticker ut. Lär dig också hur modellen kan skapa detaljerad produktionsdata, inklusive skrafferade gjutformar, 3D-utskrifter för prefab-betong och nivåer av prefab-produktion.

Webbseminariet hålls på engelska.