Skip to main content

Fokus på gjutetapper i betongkonstruktioner

I takt med att tidsplaner krymper och bygginformationen fortsätter att vara inkomplett måste betongteamet ha en gedigen strategi för sitt arbete. En förflyttning i arbetssätt från 2D till 3D ger större insikter för alla intressenter. I det här webbseminariet presenterar vi arbetssättet hos DPR Construction vilket fokuserar på gjutetapperna i betongkonstruktioner. Du får också ta del av hur detta tillvägagångssättet kan nyttjas för att förbättra era projekt.

Webbseminariet hålls på engelska.