Skip to main content

Få ut mesta möjliga av din byggbara projektinformation med Trimble Connect

I detta webbseminarium kommer du att lära dig hur du får ut mesta möjliga av din projektdokumentation med Trimble Connect. Du kan använda det på ingenjörsbyrån, vid prefabricering, för logistik och på byggarbetsplatsen. Trimble Connect ansluter rätt personer till rätt data vid rätt tidpunkt.

Webbseminariet hålls på engelska.