Skip to main content

Enkla steg för att effektivisera arbetsflödet vid brokonstruktion

Lär dig om fördelarna med och de enkla stegen till parametrisk design och modellering av alla typer av broar. Vi kommer att visa ett praktiskt exempel på hur man kan utforma en bro i Tekla Structures med vår Rhino Grasshopper-länk. Några av våra kunder kommer också att dela med sig av sin erfarenhet. Efter detta webbseminarium kommer alla brokonstruktörer kunna arbeta på ett nytt och mer effektivt sätt med sin modellering.

Webbseminariet hålls på engelska.