Bella hotel Ramboll

Bella Hotel av Ramböll Danmark

Bella Hotel av Ramböll Danmark

Det nya Bella Hotel som reser sig i närheten av Köpenhamns flygplats består av två torn som båda lutar hela 15 grader.
Tekla Structures

Celsa Steel Service

Celsa Steel Service fokuserar på den totala kostnaden för armering

Celsa Steel Service fokuserar på den totala kostnaden för armering

För att uppnå mer kostnadseffektiva processer och tjänster, kapa kostsamt avfall och skapa mer värde för kunderna, beslutade Celsa att lägga fokus på den totala kostnaden för armering inklusive montage och logistik. Av den anledningen, valde Celsa BIM.
Tekla Structures

Pages