Tekla för utbildningsinstitutioner

Tekla samarbetar med utbildningsinstitutioner världen över för att ge studenterna en solid grund i användningen av den mest avancerade programvaran som hjälper till att garantera en integrerad projektleverans och studenternas framtid i byggbranschen.

IT-kunskaper är en avgörande del av vad studenter behöver på den kommersiella marknaden och placerar dem på snabb väg till produktivitetsnivå med verkliga livet. I slutändan är det hela industrin som drar nytta av detta: Genom att lära sig rätt programvara lär sig studenterna också värdet av samarbete, fördelarna med att dela projektinformation och värdet av verkligt byggbar 3D-modellering redan från början.

För att säkerställa bästa möjliga bakgrund för framtida konstruktionsproffs har Tekla utvecklat en prisvärd programvarulicens för utbildningsinstitutioner. Inom programmet kan eleverna utföra varje skede av ett designprojekt, från konceptuell design till montage- och byggprojektering. Deltagande institutioner inkluderar välkända sådana såsom Georgia Institute of Technology, University of California in Berkeley, Stanford University, Dublin Institute of Technology och Aalto University.

 

Georgia Tech, US

Georgia Institute of Technology’s School of Civil and Environmental Engineering har installerat Tekla Structures programvara på ett dussintal stationära skoldatorer som de använder under sina kurser. Studenterna använder Tekla Structures programvara för att studera hur BIM-processer och arbetsflöden passar in i alla aspekter av byggnadsprojekt, inklusive design, konstruktion, tillverkning och bygge.

Under höstterminen 2008 kickstartade School of Civil and Environmental Engineering sitt användande av Tekla Structures genom att integrera programvaran i civilingenjörsprogramet. Studenterna lärde sig om flera ämnen relaterade till BIM, inklusive detaljerade fallstudier av projekt där man implementerat design, konstruktion, tillverkning och bygge med Teklas BIM-plattform; olika medarbetares perspektiv på fördelarna och hindren med användandet av BIM mellan design och konstruktion; konkrets tips, praktiska verktyg för att skapa, analysera och dela datarik information med projektets intressenter som tillhandahålls genom BIM. Att lära sig bästa praxis i användandet av BIM och att tillämpa detta i praktiken under lektionstid gör att framtidens byggledningsproffs dessutom får en god inblick i det praktiska tillvägagångssättet ute på byggarbetsplatserna.

- Att använda visualiseringsverktyget med Tekla Structures BIM möjliggör en fantastiskt verklig upplevelse för att utvärdera byggbarheten i byggnadssystem och övervaka projektkostnader och tidtabeller – verktyg som kommer att vara väldigt användbara i min karriär som ingenjör, säger Ben Allread, civilingenjörsstudent på Georgia Tech. Det framtida användandet av Tekla Structures i konstruktionskurser, såväl som i skolans Real-Time Automated Project Information and Decision System (RAPIDS) laboratorium, kommer att vara mycket fördelaktigt för Georgia Techs avgångsklasser, på väg att bli byggledare och konstruktionsproffs.

- Det finns ett behov i vår industri för konstruktionsproffs som har ett balanserat perspektiv på konstruktion, tillverkning och byggledning. Att lära konceptet av en sammanhängande och intelligent konstruktionsprocess som inkluderar användandet av BIM och andra framväxande teknikområden gör våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden och gör dem redo för karriärsmöjligheter efter examen, säger Jochen Teizer, assisterande professor och direktör på RAPIDS Laboratorium på Georgia Tech School of Civil and Environmental Engineering.

- En väldigt god kunskap om BIM-teknologier är inte längre ett plus på marknaden - det är ett måste, säger Andy Dickey, Business Manager för Teklas enhet för platsgjuten betong.
- Georgia Tech kommer att leverera en läroplan som inkluderar design, konstruktion, detaljering och tillverkning på en teknisk plattform som stödjer varje arbetsprocess. Vi på Tekla är stolta att ha Georgia Tech i vårt utbildningsnätverk och vi ser fram emot många fler samarbeten, säger Andy Dickey.

 

Samarbeten med Universitet och Högskolor i Sverige

Syftet med att få in utbildningen av Tekla Structures på högskolorna och universiteten i Sverige är att förse studenterna med baskunskaper i hur BIM-verktyget Tekla Structures fungerar. Med denna kunskap kan studenterna vidareutveckla sina färdigheter kring BIM-processen. Med flertalet tillgängliga konfigurationer av Tekla Structures kan användandet förenklas från design till konstruktion och göra arbetsflödet mer effektivt.

Tekla Sverige har under många år samarbetat med Tekniska Högskolan i Jönköping som är en av de första högskolorna där Tekla Structures implementerades. Tekla Structures är en del i konstruktionskursen, där studenterna lär sig att modellera en stålkonstruktion i Tekla Structures och sedan analysera bärigheten i ett dimensioneringsprogram.

Peter Johansson är lektor inom byggnadsteknik med inriktining mot byggnadskonstruktion på Tekniska Högskolan i Jönköping och drivkälla bakom samarbetet med Tekla. Han agerar som kursansvarig och utbildare för kursen.

- Vi arbetar med framtidens ingenjörer, de som kommer att implementera BIM i framtiden, säger Peter Johansson.
- Vi är den tredje största tekniska högskolan i Sverige, med fokus på att implementera kommersiellt använda programvaror, som Tekla Structures, i utbildningen. Vi är övertygade om att detta är av värde för studenterna, säger Peter Johansson.

- Samarbetet med Tekniska Högskolan i Jönköping har varit väldigt framgångsrikt, då de tidigt såg värdet i att få in ett modernt konstruktionsverktyg i utbildningen, säger Antonios Spinos, Senior Software Specialist och högskoleansvarig på Tekla Sverige.

Modellkursen på Tekniska Högskolan i Jönköping är indelad i tre delar; teori, utbildning i dataprogrammet och praktiskt arbete. Studenterna har varit väldigt positiva till kursen och några har fått anställning direkt efter examen tack vare sina BIM-kunskaper. För Tekla Sverige är det mycket glädjande att se att studenterna får fortsätta att använda programvaran i deras fortsatta yrkeskarriär.

Tekla höll själva i utbildningen på skolan under de första åren, men högskolan har på senare år tagit in en Tekla Structures-användare från ett konsultföretag för att hålla i kursen.
- Detta ser vi som ett bra alternativ att bedriva Tekla Structures-utbildningen på, då studenterna dessutom får viss insyn i konstruktionsbranschen, säger Antonios Spinos.
 

Tekla har samarbetat med Mittuniversitetet i Östersund under en längre tid. Där är det Fredrik Johansson, adjunkt i byggnadskonstruktion på institututionen EHB som är ansvarig för implementeringen av Tekla Structures.
- I och med min bakgrund som konstruktör hos WSP Byggprojektering där Tekla Structures använts i en mängd olika projekt kändes steget till att åter använda ett klassiskt CAD-program inte särskilt lockande att lära ut på skolan, säger Fredrik Johansson.

Tekla Structures ingår i alla tre årskurserna. I årskurs 1 har studenterna en grundläggande kurs i datorstödd byggritning som är uppdelad i två moment där det ena momentet är Tekla Structures. I årskurs 2 använder studenterna Tekla Structures i samband med en konstruktionsuppgift i stålkonstruktion där en mindre industrihall skall dimensioneras och där redovisningen (förutom beräkningar) sker med hjälp av ritningsunderlag utformat med hjälp av Tekla Structures. Under sista året utbildas studenterna både i betong- och träkonstruktion där Tekla Structures används. I uppgifterna är det tänkt att studenterna skall nyttja komponenter från olika tillverkare, t.ex. byggbeslag för trä från JOMA och ESSVE.

- Mittuniversitetet är den optimala utbildningsinstitutionen för oss, då de använder Tekla Structures genom alla årskurser och de har en engagerad lärare som driver detta. De utbildar dessutom i betong, trä och stål, vilket täcker in de flesta konstruktionstyperna, säger Antonios Spinos på Tekla.

Inte så långt ifrån Tekla Sveriges kontor i Västerås ligger Mälardalens Högskola. Där har Tekla Structures funnits som en del i Byggingejörsprogrammet i många år.  
- Vi har bra kontakt med Teklas medarbetare varav en del är före detta MDH studenter, säger Torbjörn Johansson som är programsamordnare för Byggingenjörsprogrammet.
Kursen bedrivs idag av Teklas personal, men på skolan så hoppas man på att kunna få tillräckliga resurser för att hålla i kursen själva i framtiden.
- Vi har ett väldigt sug från studenter. Det kan delvis bero på att vi endast har begränsat antal platser. Skulle vi kunna driva den själva så kan vi givetvis öka antal studenter, säger Torbjörn Johansson.
Idag består grundkursen av 3 högskolepoäng som ligger i slutet på årskurs 3.
- Vi kommer att se över vårt byggingenjörsprogram och då kanske lägga in några moment redan år 1, avslutar Torbjörn Johansson.

Antonios Spinos är väldigt positiv till detta:
-Vi ser gärna att Tekla Structures introduceras redan i årskurs 1 så att studenterna har möjligheten att använda programvaran under hela sin studietid, säger han. Den ena programvaran behöver inte utesluta den andra, utan studenten bör få chansen att bekanta sig med de konstruktionsprogram som finns och används på marknaden idag redan från början av utbildningen. Studenterna kommer ut på marknaden mer förberedda och får ett lättare steg in i arbetslivet, sammanfattar Antonios Spinos.

 

University of Kuala Lumpur, Malaysia

University of Kuala Lumpurs Malaysia France Institute (MFI) är ett avancerat tekniskt utbildningscenter med inriktning på teknik, specialiserat på dicipliner inom automation, elektronik, mekanik och underhåll, vilka stöttas av Malaysias regering. Institutionerna arbetar alla för att skolan ska bli det främsta tekniska universitetet för enttreprenörer i landet att producera företagsamma, globala teknoprenörer.

I mitten av 2009 hade institutet cirka 50 Tekla Structures licenser för användning i deras nya ingenjörslabriatorium. Tekla Structures är det använda utbildningsverktyget för skolans diplomutbildning för ingenjörsteknologi som fokuserar på olja- och gasindustrin, offshore och landsbaserad tungindustri och strukturell arkitektur av anläggningar och plattformar inklusive metalltillverkningsteknik och kvalitetskontroller för svetsning.

- Jag skulle vilja tacka Tekla Malaysia för deras stöd och implementering av Tekla Structures, säger Azhar Mahmud, Chef för tillverkning och värvningsprogrammet på MFI.

- Jag blev imponerad av kunskapen hos ingenjörerna på plats och av den tekniska rådgivningen vi fick från Tekla-kontoret. Jag kommer gladeligen att rekommendera deras tjänster i framtiden.

- Utbildningsplanen togs fram i ett samarbete mellan MFI och vår industripartner SIRIM. Den anpassades för att utbilda ingenjörsteknologer inom fabrikstillverkning och svetsteknologi där de kommer att vara involverade i utformningen och genomförandet av svetsning, tillverkning och kvalitetssäkring. Eleverna får den teoretiska kunskapen och "hands-on"-arbete inom metallbearbetning, konstruktion, tryckkärlskonstruktion, tillverkning, svetsning, metallurgi och kvalitetskontroll.

Aalto University i Finland

Aalto University (som då gick under det tidigare namnet Helsinki University of Technology) arrangerade sin första BIM-kurs hösten 2008. Tekla programvara valdes som det primära verktyget för kursen. 

- Vår förnyade, avancerade kurs för konstruktionsteknik, lockade mer än 40 kursdeltagare som alla verkade motiverade; de färdigställde både det praktiska arbetet och slutprovet samt gav oss positiv återkoppling, säger Jari Puttonen, Professor på avdelningen för bygg- och konstruktionsteknik på Aalto University.

- I kursen ingår ett simulerat uppdrag som levereras i höst för första gången med hjälp av BIM. Kursen ordnas årligen.

- BIM-baserad design är ett modernt sätt att arbeta som gör det möjliget att fokusera på det väsentliga, förklarar Puttonen.
- Med hjälp av en byggnadsinformationsmodell är det lätt att variera och jämföra ramar och andra strukturella alternativ och BIM kan användas för att producera preliminär data för kostnadsuppskattning. Vi valde Tekla Structures programvara som verktyg för byggnadskonstruktion eftersom det uppfyllde våra pedagogiska mål. De flesta studenterna kunde redan programmet på nybörjarnivå. Vi bildade verksamhetsgrupper så atta varje grupp hade åtminstonde en person som kände till verktyget. Jag skulle vilja tacka Tekla Finland för deras dedikerade tekniska support under kursen.
- Produktmodellering har varit på väg till byggbranschen sedan 1990-talet, men har inte riktigt slagit igenom. Detta beror främst på en brist på IT-kompetens, noterar Puttonen.
- Förutom IT-kunskaper, är utmaningen för en gemensam process hur man lyckas i datautbyte mellan olika program, datasäkerhet och ansvar, samt ägandet av modeller. Min förhoppning inför framtiden ligger hos de ungdomar som förstår varför och hur det lönar sig att använda informationsteknik. Introduktionen av BIM som en del av läroplanen för byggteknik är ett viktigt steg framåt och Aalto är glad att vara bland de främsta pedagogerna i Finland. Vi strävar efter att börja utveckla färdigheter i programmet ner i tidigare kurser också och att inrätta en professur för IT med tiden. Min förhoppning är att fler och fler av examensarbetena kommer att fokusera på användandet av IT till bygg och konstruktion, säger han.  

En långtidsanställd hos finska ingenjörskontoret Magnus Malmberg Oy, Eelon Lappalainen valde att delta i kursen på Aalto University för att fräscha upp sina kunskaper.
- Det bästa med kursen var att modellera ett verkligt projekt, en 10 våningars kontorsbyggnad där prefabricerad betong skulle jämföras med armerad betong i olika sammansättingar. Vi använde BIM för att illustrera och jämföra alternativ och för att extrahera kostnadsberäkningar för de strukturella komponenterna.

- Min grupp bestod av tre studenter som alla kunde Tekla Structures på olika nivåer. Det som var nytt för oss var att skapa en omfattande 3D-modell av hela byggnaden, inte bara delar av den och jämföra och hantera strukturerna redan under den konceptuella designfasen, säger Lappalainen.

- Det var verkligen lätt att göra jämförelser med hjälp av BIM eftersom geometrin förblev densamma och endast materialet ändrades. Teklas objektbibliotek var till stor hjälp. Vi använde AutoCAD bara för att utbyta data med andra bibliotek, men kunde ha klarat oss utan det. Det praktiska projektet levererades i tre faser och kommer att fortsätta under våren 2009 för att skapa utbildningsmaterial för kommande kurs. Att uppnå besparingar och minskade risker genom att jämföra alternativa kostnadsberäkningar är det som intresserar slutkunden mest, så det är vad jag tror att kursen ska koncentrera sig på, samt detaljering och schemaläggning av montering med hjälp av den strukturella modellen. Det skulle även vara intressant att jämföra olika programvaror – Jag tror att detta enbart skulle få Tekla att se bättre ut än det redan gör.

Bättre ingenjörer i praktiken

Syftet med att låta unga ingenjörer och designers använda 3D-modelleringsverktyg som Tekla Structures är att hjälpa dem att bättre förstå byggbarhet av byggsystem på både makro-och mikronivå. Tekla Structures tillåter eleverna att simulera hur arbetsflödet kommer att se ut i ett verkligt projekt. Det tillåter dem att göra misstag och att lära av dessa misstag i team. Enligt WSP har de unga designproffsen som går ur skolan möjlighet att accelerera sin förståelse för strukturella system tillsammans med Tekla Structures. De ingenjörer som använder Tekla Structures kan på ett år lära sig vad som normalt skulle ha tagit 10 år tidigare.