Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia, som när det står färdigt 2015, kommer att bli det största shoppingcentret i Scandinavien. Detta massiva projekt är ett samarbete mellan Ruukki, som levererar stålkonstruktionen och entreprenören Peab. Ruukki använder Tekla Structures för design, produktion av ritningar och rapporter och DSTV-filer som kommunicerar med tillverkningsmaskinerna.

Delar ur berättelsen om Mall of Scandinavia

 

Strängbetong och Ramböll går samman för att leverera prefabricerad betong till Mall of Scandinavia

Strängbetong och Ramböll går ihop för att leverera de prefabricerade betongdelarna till Mall of Scandinavia. De har en hel del att producera: Ovan marknivå är alla konstruktioner prefabricerad betong, inkluderat betongpelare, sandwichväggar och en massa håldäck samt takfönstren vilka är komplicerade att tillverka.

Båda parter är övertygade att deras anställda vet vad de gör och att de gör det bra. De använder Tekla för att modellera och skapa ritningar av de olika elementen. De arbetar på egen hand, men utbyter modeller och element.

Strängbetongs och Rambölls jobb i siffror

 • 260.000 m2 platta
 • 44.000 m2 sandwich och enkla väggar
 • 9.000 m2 förspända och ej förspända massiva plattor
 • 540 trappelement
 • 30.000 mantimmar av konstruktionsarbete
 • 90.000 mantimmar av monteringsarbete med 4-5 mobila kranar och 2 stationära kranar.
 • 35.000 gjutna enheter och 125.000 ton betong

Arbete i faser

Vid starten importerade Rambölls och Strängbetongs arbetslag arkitektens Archicad-modell och konstruktören Grontmijs Tekla grundmodell in till Tekla Structures. Totalentreprenören Peab hade valt IFC som det medium man skulle integrera modeller och överföra information mellan olika programvarulösningar med. Arbetsgruppen för prefabricerad betong delade in gallerian i nio etapper för att hålla nere storleken på modellen och arbeta i faser under de olika etapperna. Design och produktion kunde gå hand i hand.

Utveckling av verktyg för automation

Strängbetong har utvecklat verktyg för att använda med Tekla Structures för att minska manuellt arbete.

- Vi modellerar nästan aldrig någonting för hand, vi söker ingjutningsgods och dyligt från vår databas, säger CAD & BIM ansvarige Tobias Svenberg från Strängbetong.
- Vår databas innehåller alla våra standardobjekt och vi kan använda dessa för att generera modeller i Tekla Structures. Alla ingjutningsgods genereras via en länk mellan Tekla Structures och vår standarddatabas. Vi använder denna för att vidhålla kvalitén på modellering och information och reducerar manuellt arbete vid modellering. Den största fördelen är den höga kvaliteten man får på modellen.

- Vårt mål är att ta bort frågan "hur gör jag detta" och istället säga "Jag vill ha dessa kolimner här", fortsätter han.

- I projektet med Mall of Scandinavia använder Ramböll våra designverktyg, på sitt kontor. Modellen ser exakt ut som att den skapats på Strängbetongs kontor, säger Svenberg. Det gör det möjligt för Ramböll att skicka elementen direkt till Strängbetongs produktionssystem.

Produktion och utmanande logistik

På Strängbetong och Ramböll har BIM-processen avlägsnat behovet att lägga in data manuellt in i ERP (Enterprise Resource Planning), vilket har lett till mindre manuellt arbete och fel. Strängbetong använder informationen för produktionsstatus, gjutdatum, sändningsnummer och leveransdatum i ERP och de kan flytta och använda dessa på andra ställen. De numrerade elementen är spårbara från designavdelningen till montering eftersom modellen inkluderar t.ex. status om elementet är tillverkad, kontrollerad av båda parter eller levererad och monterad.

Ramböll har fördelar av Tekla-modellen i konstruktionsfasen, då de kan se när ett visst element behövs för montering.

- Logistiken vid Mall of Scandinavia är utmanande. För leverans av elementen bokar byggarna en lucka då deras fordon ska anlända, som flygplan som ska landa på en flygplats, säger Peter Karlsson, avdelningschef för byggkonstruktion på Ramböll.

Strängbetongs fabriker producerar de flesta element. Konstruktionskontoret och projektchefen sitter inte på samma ställe, men spårningssystemet håller konstruktörerna med information om var ett visst element tillverkas.

Resultat: Bättre kvalitet med bättre förståelse

-Att modellera med Tekla ger alla involverade en bättre förståelse , vilket är väldigt viktigt för projekten, säger Tobias Svenberg. Du behöver inte göra en mental 3D-modell utav 50 ritningar när du har en framför ögonen. Med den kan du undvika potentiella, väldigt dyra problem.

Både Karlsson och Svenberg är överens om Teklas största bidrag.

- Det är enkelt att hitta problem på en gång. Du kan inte lösa problem som du inte kan se, säger Karlsson och Svenberg fortsätter:
- Det är projektförståelsen mellan projektets intressenter.

- I vanliga fall kollar vi först att allt är korrekt på ritningarna och fortsätter sedan till modellen för att se att allt passar ihop. Vi ser om vi har tillräckligt stöd under väggarna eller om vi behöver lägga till armering. Vi använder modellen hela tiden och tycker att det är ett väldigt bra sätt att undvika problem, säger Peter Karlsson. Han fortsätter.
- Om modellen är korrekt, så har vi inte något problem. Vi kan se att arbetsgruppen på bygget har färre problem om vi skapar bättre modeller!

 

Vinter 2012-2013: Ruukki arbetar med stålramen

 

Byggandet av Mall of Scandinavia är fortfarande i ett tidigt skede, men Ruukki som levererar stålkonstruktionen till entreprenören Peab, har redan stött på utmaningar. Då projektet är gigantiskt behöver de koordinera sitt arbete med omsorg. Företaget använder Tekla Structures för design, produktion av ritningar och rapporter och DSTV-filer som kommunicerar med tillverkningsmaskinerna.

 

Ruukki och Mall of Scandinavia

 • Ruukki konstruerar, tillverkar och monterar stålkonstruktioner
 • Arbetet med stålramens design startade i december 2011 och pågår i ungefär två år
 • 17 till 20 konstruktörer, 4 projektchefer, 5 förmän på plats och cirka 15 byggnadsarbetare från Ruukki och konsulterande underleverantörer deltar i projektet
 • Monteringen av stålkonstruktionerna startade i september 2012 och förväntas ta ungefär två år

 

- Vi använder Tekla för projektplanering och hantering så fort möjlighet ges, säger Projektdirectör Minna Kuusela-Opas, som leder Mall of Scandinavia-projektet på Ruukki.

Att bygga så stort som Mall of Scandinavia kräver ton efter ton av stål, vilket konstrueras och produceras i fyra länder. Förutom verksamhet på plats och delar av konstruktionen i Sverige, producerar Ruukkis verkstäder konstruktionsstål i Finland och Polen och även en underleverantör i Lettland. Tekla Structures-modellen och Ruukkis tillverkningsmaskiner samverkar med varandra genom DSTV-filer för produktion av plåtar och profiler. För Ruukki innebär detta snabbare och enklare åtgärder i verkstäderna.

Lång historia med Tekla programvara

Ruukki började använda Tekla för mer än ett decennium sedan. Idag använder företaget Teklas programvara i design- och hanteringsfasen i projekten så mycket som möjligt och har utvecklat egna Tekla-miljöer. 

- På grund av storleken på projektet med Mall of Scandinavia, har vi stora fördelar med att använda Teklas funktioner. Vi använder det för planering och logistik, rapportering och för att kommunicera med varandra på Ruukki samtidigt som vi arbetar med design, produktion, installation och projekthantering, säger Minna Kuusela-Opas. 

Från Ruukkis synpunkt så är byggnadsinformationsmodellering (BIM) nödvändigt för projekt som Mall of Scandinavia. Det är ett stort projekt med ett antal projektdeltagare där Ruukki har fått lov att koordinera deras handlingar med de andra entreprenörerna. Att övervinna utmaningar med logistik och information är en del av det dagliga arbetet med projekthantering och enligt Ruukkis erfarenhet också avgörande för alla framgångsrika projekt.

Tekla programvara för BIM har tjänat Ruukki väl i projekthanteringsrelaterade uppgifter och för att hantera de konstanta förändringarna. Med hjälp av programvaran vet Ruukkis konstruktörer vart varje komponent hör och när en förändring sker tack vare att den delade informationen är uppdaterad. Flera konstruktörer kan uppdatera modellinformationen och använda den samtidigt.

För Ruukki har användningen av Tekla inneburit mer effektivitet till arbetsflödet, ökat produktiviteten och minskat felen. Idag är det svårt att jämföra livet innan Tekla med dagens situation. 

- Jag har lett ett antal större eller på annat sätt utmanande projekt. Jag har aldrig använt något annat konstruktionsverktyg i mina projekt sedan programmet kom. Tekla är ett fantastiskt verktyg som är väsentligt för framgångsrika projekt som leder till en framgångsrik verksamhet, säger Projektdirektör Minna Kuusela-Opas på Ruukki. 

Sommar 2012: samtidig konstruktion och design

Bygget med Mall of Scandinavia startade i Januari 2012. Peab, som är totalentreprenör delade upp design och konstruktion i åtta faser, så att olika uppgifter från detaljering till montering skulle kunna gå parallellt i olika delar av konstruktionsprojektet. Under sommaren 2012 arbetade entreprenören med bottenplanen som självklart redan var fullt utformad och detaljerad. Konstruktörerna hade då massor av arbete kvar med utformning och detaljering av de övre våningarna. När projektet fortskrider i sina faser kan samma grupp med konstruktörer konstruera Mall of Scandinavia från bottenplan till tak, etapp för etapp.

En stor mängd modeller att sätta samman

På en byggarbetsplats av denna storlek är en programvara inte tillräcklig. PEAB använder Tekla BIMsight för att samköra omkring 160-200 modeller skapade med en mångd olika program. Detta gör Open BIM och valet av filformat väldigt viktigt. För gallerian valde Peab IFC för att samköra modellinformation som ett sätt att integrera modellerna och att kunna flytta information från en programvara till en annan och DWG för informationsutbyte mellan konsulterna. Koordinationen och samkörningen av disciplinerna ägde rum på möten som PEAB organiserade. De olika projektparterna var själva ansvariga, intebata för sitt eget arbete, men även för att koordinera med andra discipliner.
 

BIM från upphandling

PEAB krävde att anbudsgivarna använde BIM och inkluderade det i sina anbud. Företaget tänkte igenom dessa krav väl. Med de kraven, får Peab vad de vill utan överraskande tillkommande kostnader. I projektet använder man BIM framförallt för 3D visualisering, samarbete och för att kollisionskontrollera.

Men fortfarande skulle inte Mall of Scandinavia kunna blivit byggt utan ritningar. Den svenska lagstiftningen kräver byggnadsritningar  och byggbranschen är något tvingad till papper. Förmåga att producera bra ritningar är en tillgång för BIM-programvara, men modelleringen är inte bortkastad eftersom det finns automatiska funktioner och många andra fördelar med BIM som eliminering av misstag, besparingar i tid och pengar, mindre avfall, och visualisering av design. 

Vad är Mall of Scandinavia?

 • Det största shoppingcentret i Scandinavien vid invigningen hösten 2015
 • 250 butikslokaler i tre våningar, totalt omkring 100,000 m2
 • Belägen i Sverige, Stockholms nya Arenastad-distrikt
 • Det nya distriktet omfattar bostäder, ett hotell med stort konferenscenter, kontorslokaler och en sport och evenemangsarena som tar 65,000 åskådare
 • Se byggarbetsplatsen: Webbkamera

Om projektet

 • Totalentreprenör är Peab Sverige AB
 • Utvecklat, ägs och drivs av Unibail Rodamco
 • 7-8 projektparter med ansvarsområden så som stålkonstruktionen, betongelement, HVAC, brandskydd, arkitektonisk design etc.
 • Omkring 150 olika modeller skapades under uppförandet och sattes samman med Tekla BIMsight
 • Byggandet startade i Januari 2012, blir färdigt hösten 2015
Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia
Mall of Scandinavia