Celsa Steel Service fokuserar på den totala kostnaden för armering

Byggbranschen har kritiserats för låga produktivitetsökningar, men Celsa Steel Service som tillverkar armeringsjärn bedriver sin verksamhet på ett annat sätt än merparten av konkurrenterna gör. Den totala kostnaden för armeringar för byggnadsarbetare omfattar
inte enbart vad som betalas för stålet, utan även logistik och montering.

Celsa beslutade att lägga fokus på den totala kostnaden för att på så vis inta en mer aktiv roll i kundens processer, förstå deras behov och utveckla produkter och tjänster som ger kortare projektlöptid och lägre kostnader på byggplatsen. Efter ett omfattande forskningsarbete kom Celsa Steel Service fram till att genom att internt implementera modellering av bygginformation (BIM) och tillhandahålla BIM-tjänster för kunderna skulle nya dörrar öppnas: mer kostnadseffektiva processer och tjänster skulle minska dyrbart spill och ge ökat värde för kunderna.

Valet av Tekla

Celsa Steel Service valde Tekla Structures på grund av dess flexibilitet och välkända status som ett av de bästa BIM-verktygen för att skapa och hantera modeller i betong och armeringsjärn. Dessutom ville de kundanpassa lösningen.

– En stor del av vår affärsutveckling bygger på Tekla som utgör den främsta programvaran. Våra produkter får ökat värde och vi blir mer konkurrenskraftiga, menar Thomas Eriksson, teknisk rådgivare på Celsa.

Hur Celsa använder Tekla?

Celsa använder Tekla på flera sätt: De skapar 3D-modeller utifrån konsultritningar, gör kvalitetskontroller, väljer vilka produkter som ska användas och illustrerar anbud och lösningar för kunder samt tillhandahåller monteringsanvisningar. Och med en 3D-modell kan svetsarna enklare se vad som ska göras.

– Det är enklare att diskutera när vi har en 3D-modell framför oss än om vi har ritningar, säger Thomas Eriksson.

BIM för samarbete och engagemang

Celsa Steel Service strävar mot processer där alla projektdeltagare, kunder, konsulter, ingenjörer, entreprenörer och leverantörer är helt delaktiga och arbetar mot det tydliga gemensamma målet – låg totalkostnad, kort monteringstid, lågt koldioxidutsläpp och bra arbetsmiljö. För att uppnå detta anser företaget att två komponenter måste ingå:

 • För det första behövs verktyg för att skapa, dela och utbyta information i realtid och för att visualisera data.
 • För det andra krävs det hög kompetens och företag med samma synsätt och liknande målsättningar.

- BIM och Tekla Structures representerar de verktyg, idéer och visioner som vi anser måste finnas för att kunna utveckla armeringsprocessen och bli mer kostnadseffektiva, säger Tore Bexér, VD på Celsa Steel Service.

BIM i praktiken

- BIM är mer än bara en modell, det utgör hela processen. För att förbättra saker måste du arbeta långsiktigt med dina partner, men i byggbranschen är uppdragen kortsiktiga och tar slut efter ett projekt. BIM och Tekla har hjälpt oss att komma närmare våra kunder och se processen i sin helhet, inte bara produkten. Det är inspirerande, säger Eriksson. Så här går det till:

 • I anbudsfasen görs en utkastmodell som visualiserar möjliga lösningar och en del fel i 2D-ritningar.
 • Celsa detaljritar armeringar i 3D med Tekla Structures. Vanligtvis hittar och fixar teamet många dyrbara fel.
 • Teamet överför modellen till Tekla BIMsight. Vid byggplatsen kan personalen hitta tidsbesparande åtgärder eller konstruera om farliga lösningar med verktyget.
 • Teamet använder en utbyggnad för att organisera, behandla och färgkoda armeringsjärnet. Information överförs till ERP- och produktionssystemet i Celsa Steel Service.
 • Orderinformationen importeras till Tekla-modellen.
 • Celsa använder modellen vid tillverkningen av armeringsjärn.
 • Designteamet skapar monteringsanvisningar och skickar den informationspackade modellen till byggplatsen.
 • Celsa levererar, sorterar och färgmarkerar armeringsjärn enligt informationen i Teklamodellen.

Projekt: Celsa i Hallandsåstunneln

Celsa tillhandahöll armeringsjärn för de båda 8,7 km långa tågtunnlarna i Hallandsåsen samt 19 anslutande tunnlar. Som designer och konstruktör beslutade konsortiet Skanska-Vinci, efter tillämpningen av Celsas Tekla-modellen, att de inte behövde bygga en provsektion av hjulringen i tvärtunneln för att sedan rasera den. Kostnaden för provsektionen skulle ha blivit mycket stor i förhållande till priset på armeringen. Celsa sparade dessutom både pengar och tid på byggplatsen åt sin kund tack vare modelleringen där de tidigt såg några enkla fel, som ett alltför långt armeringsjärn.

BIM-utveckling

Celsa utvecklar aktivt sina processer. Med Tekla Structures och nya applikationsprogram kan företaget tillhandahålla digital mottagningstjänst, vilket gör det möjligt för armeringsbyggarna att rapportera monteringsstatus i realtid. Förloppet kan därefter visualiseras i 3D för att underlätta planeringen och få överblick över projektet.

- Samarbetet mellan Tekla och Celsa Steel Service är lika viktigt som samarbetet inom företaget. Det är av stor betydelse att ha nära kontakt med Teklas utveckling, eftersom vi får feedback från frågor om vad som är möjligt eller inte, säger Thomas Eriksson och säger vidare:
- Det roliga är att med Tekla upplever vi aldrig någon återvändsgränd – vi hittar alltid nya sätt att utveckla saker, samverka med andra programlösningar och skapa nya typer av ritningar.

Räckvidd inom Europa

Celsa Group är en av Europas största ståltillverkare och har andra Celsa Steel Service-företag som erbjuder liknande tjänster som deras motsvarighet i Norden. Celsa Steel Service i Storbritannien följer med stort intresse hur BIM används i Sverige. Samarbetet avseende utvecklingen i Celsa Group, att dela och dra fördel av varandras erfarenheter, är viktiga bitar.

Om Celsa Steel Service

Celsa Steel Service är en betydande leverantör och tillverkare av armeringar med en årsomsättning av över 600 000 ton på den Nordiska marknaden, varav 350 000 ton tillverkas som ihopsvetsade delar, mattor, specialtillverkade eller vanliga maskkopplingar samt böjning och skärning

Det gröna stålet

Celsa Nordic tillhandahåller Celsa Steel Serviceföretagen i Norden med armeringar från stålverket i Mo i Norge. Stålverket har ett av världens renaste processer för armeringstillverkning med ett koldioxidutsläpp på endast 360 kg CO2 per framställt ton av armeringsjärn.

Gör som Celsa och få stora fördelar med Tekla

 • Arbeta med enkel, rak och tydlig kommunikation.
 • Få information, dokument och armeringsplanering av bättre kvalitet.
 • Undvika misstag under tillverkning och fabricering.
 • Standardisera produkter och processer.
 • Underlätta armeringsjärnets placering med hjälp av visualiseringar.
 • Hitta nya tekniska lösningar.
 • Arbetsbesparingar på byggplatsen genom att identifiera brister i 2D-ritningar redan i konstruktionsmodellens 3D-format.
 • Automatisera tillverkning som ger mindre tidsödande, repeterande arbete.
 • Utveckla en effektiv leveranskedja och minska processkostnader.
 • Leverera värde genom att minska kundens kostnader.
 • Leverera projekt i tid.

Thomas Eriksson Celsa relation till Tekla

Vi har en nära relation till Tekla. Tekla har lyssnat på oss och många av våra önskningar har blivit verklighet i versionsuppdateringarna av Tekla Structures.
Thomas Eriksson
Technical Advisor
Celsa Steel Service