Bella Hotel av Ramböll Danmark

Det nya Bella Hotel som reser sig nära Köpenhamns flygplats består av två torn som båda lutar hela 15 grader. Detta är någonting världen aldrig har sett förut; lutande tornet i Pisa har nämligen "bara" en lutning på 4 grader.
- Vi skulle inte ha kunnat skapa denna mycket komplexa byggnad utan Tekla Structures, sa projektchef Kaare K.B. Dahl från Rambøll Danmark.

Lutande torn modellerade för att hålla ihop - ett nytt landmärke för Danmark

Belägen i Ørestad-området nära Köpenhamns flygplats och i närheten av bron som sammanbinder Danmark och Sverige, står Bella Hotel, med dess banbrytande arkitektur, kommer att bli en av de mest häpnadsväckande lamdmärkena i Danmark. Bella Hotel är designat av den kända arkitektbyrån 3XNielsen, som står bakom ett brett utbud av iögonfallande byggnader världen över. När hotellet står färdigt, kommer det att vara det absolut största hotellet i Danmark med mer än 800 rum och placering precis bredvid en av de största konferens- och mässcenter i Scandinavien, Bella konferenscenter.

Bygga lågt på båda sidor av vägen

Orsaken till varför hotellet består av två lutande torn beror på dess placering. Den norra vägen är oerhört viktig för trafiken in och ut från konferenscentret och kunde inte stängas av. Det planerade hotellet på 44,000 m2 kunde inte få plats på någon av sidorna av den norra vägen, så det blev placerat på båda. Problemet med att sätta två stora torn mitt emot varandra var att hälften av rummen skulle få utsikt mot det andra tornet. Det blev bestämt att de skulle luta bort från varandra och därmed skulle alla rum få en mycket bättre utsikt över det vackra Ørestad och dess omgivningar. På grund av den lågt flygande flygtrafiken såpass nära Köpenhamns flygplats, fanns det även vertikala restriktioner på ungefär 77 meter över havsnivå som uteslutit möjligheten av att lösa spatiala problem genom att bygga en skyskrapa.

Räddade av 3D-modellering

- Vi skulle inte ha kunnat skapa denna mycket komplexa byggnad utan Tekla Structures, sa Kaare K.B. Dahl, projektchef för Bella Hotel från Rambøll Danmark.
- När en byggnad av denna natur designas, är det omöjligt att få en god förståelse för den utan en 3D-modell att titta på. Bland många andra saker så användes modellen i stor utsträckning för att besluta och få en förståelse för hur den bärande konstruktionen skulle överföra stora krafter till fundamentet. Användningen av modellen sträckte sig över många aspekter och deltagare under processens gång och invilverade arkitekten, stål- och betongtillverkare och entreprenörer.

Byggande handlar om kommunikation

- Byggande handlar om kommunikation och Tekla Structures är ett bra verktyg för det, säger Kaare K. B. Dahl. Betongkonstruktionen ovan marknivå på Bella Hotel består helt av prefabricerade element, tillverkade av en av de största danska prefabtillverkarna, Tinglev elementfabrik.
 
Kristian T Knudsen, chefsutvecklare på Tinglev, förklarar:
- Att ha Tekla-modellen har varit en stor fördel för oss. Det har varit mycket enklare att förstå denna väldigt komplexa byggnad och det är högst troligt att vi, genom att använda denna teknologi, har undvikit många fel.

Nytt sätt att arbeta med armerad betong

Påfrestningarna på den lutande strukturen hade aldrig förut förekommit och krävde ett nytt sätt att skapa bärande betongkonstruktioner och armering.
- Förstärkningen som krävs för att säkerställa stabiliteten och överföringen av krafter i detta projekt liknar inte något vi har stött på förut och är något som skulle varit väldigt svårt att kommunicera på en ritning. Möjligheten att modellera armering i Tekla hjälpte oss att kommunicera dess exakta position till entreprenören, säger Kaare K. B. Dahl.

Andra fördelar

Bo Johansen, projektchef för huvudentreprenören NCC instämmer:
- Att använda modellen på arbetsplatsen har varit en stor fördel för oss i detta projekt. Kommunikation med de andra spelarna är betydligt mer intuitiv och snabb än vad vi är vana vid, vilket ger föga utrymme för några missförstånd som lätt kan uppstå i denna typ av projekt.

NCC har en väldefinierad BIM-strategi och företaget har redan köpt Tekla Structures licenser.
- Även om användandet av Teklamodellen på byggarbetsplatsen har varit mycket fördelaktigt för oss, är det ändå bara ‘toppen på isberget’. Det finns så mycket potential i Tekla BIM och vi är mycket glada för dessa framtidsutsikter, särskilt då det kommer att göra våra liv lite lättare och vår verksamhet mer lönsam, säger Bo Johansen.

En annan styrka hos Tekla, nämligen förmågan att kunna hantera väldigt stora modeller, kom också väl till pass.
- Bella Hotel var en väldigt stor modell med massor med information och det är av stor vikt för oss att kunna arbeta med modellerna på ett snabbt och pålitligt sätt, säger Kaare K. B. Dahl.

- Vi på Tekla är stolta över att vår programvara används i så många banbrytande projekt världen över. Att få se ett projekt som detta ta plats i Danmark är fantastiskt och visar att vår teknologi gör våra kunder mer trygga med att ta på sig mycket utmanande projekt. Då Tekla Structures är utvecklad i Finland, det ledande BIM-landet i världen, kan vår programvara erbjuda ännu mer funktionalitet än vad som använts i projektet Bella Hotel. Det är spännande att se hur den danska marknaden börjar ta fördelar med de verktyg och den erfarenhet vi kan erbjuda för att öka möjligheterna och lönsamheten i den danska byggbranschen, säger Martin Birk, Directör på Tekla Danmark.

Fördelar med användningen av Tekla Structures för Bella Hotel

  • Att skapa denna komplexa byggnad skulle aldrig ha varit möjligt utan 3D-modellering 
  • Tekla Structures gjorde kommunikationen och förståelsen för Bella Hotels struktur enklare för alla parter involverade i projektet och minskade därmed missförstånd och fel
  • Snabb och pålitlig hantering av stora modeller
  • Möjligheten att modellera armeringen för att säkerställa stabiliteten och överföringen av krafter i detta projekt
     

Johansen - NCC - Isberget

Även om användandet av Teklamodellen på byggarbetsplatsen har varit mycket fördelaktigt för oss, är det ändå bara ‘toppen på isberget’. Det finns så mycket potential i Tekla BIM och vi är mycket glada för dessa framtidsutsikter, särskilt då det kommer att göra våra liv lite lättare och vår verksamhet mer lönsam.
Bo Johansen
Projektchef
NCC Danmark