Barton Malow effektiviserar arbetet med betongkonstruktioner med 3D modellering

Företag i hela Nordamerika vänder sig till Barton Malow för att bygga några av de mest tekniskt utmanande projekten. Företaget grundades 1924 och har sitt huvudkontor i Southfield, Michigan. Byggtjänsteföretaget med $1 billion i intäkter levererar förtroende, garanterar säkerhet, kvalitet och produktivitet med sina byggprojekt. Genom att använda sina egna byggnadsarbetare och utnyttja teknik som Byggnadsinformationsmodellering (BIM), har gjort Barton Malow till en framgångsrik uppdragstagare inom utbildning, energi, federalt, sjukvård, industri och tillverkning samt för särskilda evenemangsfaciliteter.

Ser inte tillbaka på 2D

Barton Malow har länge använt Teklas programvara för bygghantering och 2012 bestämde sig Resteel-avdelningen, med ansvar för detaljering och tillverkning av armeringsjärn för att undersöka om Tekla skulle kunna ge teamet ytterligare kapacitet och effektivitet än i deras arbete med 2D-ritningar.

“Efter att vi hade arbetat med Tekla Structures i en månad, beslutade vi att gå vidare med programmet och har inte tittat tillbaka," sade Matt Hedke, Barton Malows Resteel tillverkningschef. “Det tog inte lång tid att se fördelarna för Barton Malow och våra kunder. Tekla är definitivt en BIM-lösning som är inriktad mot entreprenören och företaget förstår vad vi gör. Ingen annan programvaruleverantör är lika avancerad som Tekla, speciellt på platsgjuten betong och modellering av armering. Vi var medvetna om att det skulle bli en inlärningskurva, men vi anammade det eftersom vi visste att slutresultatet var där vi ville vara.”

 

15 procent effiktivitetsvinst

På mindre än ett år har Barton Malow redan sett fördelarna med Tekla, inklusive imponerande vinster i effektivitet, med uppemot 15 procent.

Eftersom Tekla har ett programmeringsgränssnitt (Open API ™) kunde Barton Malow-teamet anpassa Tekla för sina egna behov. Till exempel har de utvecklat mallar för att skapa automatiserade monteringstaggar som ger instruktioner om hur man i förväg kan binda en bur för att förbättra effektiviteten i utplaceringen av armering. Tekla USA har lokaliserat programvaran för att inkludera en "Rebar Release Manager" för att hjälpa att hålla reda på ingjutningen av armeringsjärnen och associera dem med en särskilt gjutomgång.

"Vi ser otroliga resultat och vi har precis kommit igång," sade Hedke. “Det finns en enorm mängd anpassningar denna programvara gör det möjligt för oss att skapa. Den lokala Tekla-supporten har varit mycket stödjande och lyhörda för att hjälpa Barton Malow förstå hur man får ut det mesta av programvaran och att bli skickliga i att använda den.”

Fördelaktiga, korrekta detaljer

Barton Malow finner Teklas verktyg för planering av pelare samt detaljering av bjälklag, fotplåtar samt byglar särskilt effektivt för att förbättra effektiviteten när laget snabbt kan lägga till detaljer till ritningar.

-“Innan Tekla, hade vi helt enkelt inte tiden eller verktygen för att enkelt lägga till dessa detaljerade detaljer," sade Hedke. “Vårt fokus var att detaljera armeringen, snarare än på de olika komponenterna för betongobjektet. Tekla ger oss möjlighet att se i 3D hur allt passar ihop och om vi kommer att stöta på krockar eller störningar.”

- “Eftersom vi själva är verksamma inom många olika branscher och discipliner, är det en självklarhet att vi ska veta exakt hur saker som ingjutningsgods och ankarbultar passar med armeringsjärnen innan byggfasen påbörjas," säger Hedke. “Vi delar också Tekla 3D-modellen med projektledarna på fältet och dess besättningar, så de har en korrekt referens för sitt arbete. Den operativa personalen använder denna information för att planera gjutetapper.”

Informationsflöde från design till tillverkning

Tekla gör det möjligt för Barton Malow att återanvända modeller som andra projektörer skapar genom att helt enkelt lägga till betong och armering. Eftersom Tekla stöder en mängd olika filformat, kan teamet använda och dela modellerna med ingenjörer och andra yrkesgrupper och kombinera de olika modellerna för en fullständig bild.

- “Tekla möjliggör verkligen samarbete under konstruktionsfasen och på arbetsplatsen," sade Hedke.

Men modellen är inte bara ett verktyg för ritningar och samordning. För att få den fulla potentialen av programvaran, länkade Barton Malow modellen till sitt tillverkningsprogram, Shear97.

- “Vi kunde modellera stänger, skapa ritningar och skicka all information direkt till vårt tillverkningssystemet," säger Hedke. “Om modellen är korrekt så vet vi att ritningarna också är det och vi vet att vi endast tillverkar exakt och bara vad som behövs för jobbet.”

Modellering av den utmanande Karn/Weadock Power Plant

Barton Malow utformade och byggde två platsgjutna betongsilos med utrustning och fundament på totalt nästan 10.000 kubikmeter av betong för Consumers Energys Karn/Weadock Power Plant i Michigan. Kontraktet var en del av ett större projekt för att installera styrutrustning för luftkvaliteten för att hjälpa företaget att uppfylla framtida miljönormer. Designen för silosarna var särskilt komplicerad och tidsramen var aggressiv.

Varje silo har 10 liftar, ett lägre samverkansbjälklag, ett samverkansbjälklag för tak och ett fyra meter tjockt bjälklag, alla gjutna på plats, plus så många som 40 olika öppningar, varav en del är runda, andra fyrkantiga och många placerade på utmanande vinklar. Dessutom bryter genomföringar av varierande diametrar armeringen, antingen vinkelrätt mot väggen eller vid en 45 graders vinkel och armeringsskarvar är anordnade i sicksack.

- “Barton Malows användning av Tekla tillät dem att effektivt samordna öppningarna med ingjutningsgodsen från olika leverantörer, vilket gick i linje med de unika kraven för silosarna på vår byggarbetsplats," säger Corietta Meeks, Consumer Energys byggledare. “Detta var avgörande för att utföra arbetet snabbt på en liten yta.”

Visualisering av silosarna

- “När vi modellerade silosarna i Tekla, upptäckte vi snabbt att den nuvarande utformningen skulle ha varit mycket svårt att tillverka och installera", säger Doug Demongey, Barton Malows Resteel-projektör. “Vi tog bilder ur Tekla 3D-modellen istället för att rita en skiss eller skriva ut en multi-paragrafförklaring för att belysa konflikterna mellan öppningarna, genomförningarna och armeringen. Ingenjören såg genast problemet, som tillät oss att arbeta med honom för att finna en lösning som skulle gynna båda parter. Om jag hade gjort detta i 2D, kanske jag inte hade upptäckt det.”

-“När det kommer till visualisering, kan du bara inte slå en Teklamodell," säger Demongey. “Om du visar konstruktören en 3D-bild av en interaktion, åtföljd av en kort förklaring, ser han exakt vad problemet är. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är för den totala effektiviteten.”

Efter att Demongey modellerat betongen och armeringen, publicerade han modellen till Tekla BIMsight, så att personalen på fältet skulle kunna komma åt den. Projektledaren använde modellen för att beställa rätt mängder betong till varje gjutning.

- “Vi såg stora fördelar med att använda Tekla, speciellt hur öppningarna och genomförningarna interagerade med vårt stål", sade Hedke. “Med alla variabler i silons design, är jag inte säker på att vi skulle ha kunnat göra det så noggrant utan det.”

Att undvika störningar med BIM vid DTE Echo Wind Farm Project

Barton Malow valde Tekla för att utforma två typer av vindkraftverksfundament för Detroit Edison Energy (DTE) Echo Wind Farm. När ingenjörsteamet avslutade designfasen, modellerade Hedkes team fundamentarmeringen, betongen och ankarbultarna.

Varje fundament armerades med ankarbultar arrangerade i två koncentriska cirklar med ett överliggande armeringsnät. Det var viktigt för att identifiera eventuella störningar för att säkerställa att avståndet skulle fungera i praktiken som i ingenjörens utformning. Tekla-modellen avslöjade flera störningar mellan ankarbultarna och det överliggande armeringsnätet.

- “Efter att armeringskrockarna korrigerats, kunde vi snabbt skapa korrekta placeringsritningar", sade Demongey. “Vi specificerade också hur man skulle bunta ihop stålet, så att det skulle vara lätt att fördela ut på arbetsplatsen.”

Byggbara modeller gynnar arbetsplatsen

Varje montageteam fick en ritning föreställande deras område med exakt avstånd och sekvensinformation. Informationen var lätt att extrahera från Teklamodellen.

- “Eftersom modellerna var så exakta, kunde vi ta måtten från modellen för att visa var varje vindkraftverk skulle få plats på arbetsplatsen", sade Hedke. “Teklamodellen visade oss konflikter som vi tidigt kunde korrigera, så att när vi kom till byggfasen, var det väldigt organiserat, mycket väl sammanställt.”

Arbeta snabbt med 3D-modellering

Förutom att utforma fundamenten, satte Barton Malow ut vägar till varje vindkraftverk, grävde grunden, placerade ut armeringen, monterade och placerade ankarbultarna, formade fundamenten, placerade och färdigställde fundamenten och uppförde turbinerna - allt på en extremt snäv tidsplan. De gjöt två fundament varje dag för att hålla tidsramen.

- “Med ett komprimerat schema på en utmanande plats, blir noggrannhet och en klar uppfattning om vad du gör kritisk", sade Hedke. “Efter att det första fundamentet skapats, fick vi respons från fältet som sa att det inte kunde ha gått bättre. Efter det var det bara att duplicera processen. Att ta sig tid att modellera betong och armering i Tekla lönade sig verkligen, för att sedan på arbetsplatsen kunna möta tidsplanen för monteringen.”

Mer effektiv process

Även om Barton Malow teamet var nya användare av Tekla, såg de en minskning av 10-15 procent i arbetstimmar per projekt bara för detaljeringen av armeringsjärn. Denna effektivitetsvinst återinvesteras i arbetet för att införliva mer information i modellen.

- “Jag förutspår att vi kommer att få se våra effektivitetsvinster öka ännu mer när vi blir mer kompetenta med Tekla", sade Hedke.

Chuck Binkowski, vice ordförande i Barton Malow, prisar Tekla för att ha förbättrat effektiviteten i företagets självutförande arbete och för att ha hjälpt dem att vinna fler affärer.

- “Barton Malow har ett långsiktigt mål - att fördubbla vår effektivitet till 2024 - vårt 100-årsjubileum", sade Binkowski. “Det är uppenbart för mig att ett samarbete med Tekla avancerar vår ledande position i branschen och kommer att vara avgörande för att hjälpa oss att nå våra effektivitetsmål. Våra kunder förväntar sig det av oss och det är vad vi vill leverera.”

SWE- Kirby - Barton Marlow

Vi har varit mycket nöjda med Teklas initiativ och samarbete i dessa banbrytande BIM-projekt som avsevärt har förbättrat våra projektledningsprocesser. Vi har bestämda planer på att använda Tekla Structures i framtida projekt som kräver optimerad datahantering för konstruktion.
Phil Kirby
Vice VD
Barton Malow

SWE - Hedke - avancerad

Ingen annan programvaruleverantör är lika avancerad som Tekla, speciellt inom platsgjuten betong och modellering av armering.
Matt Hedke
Resteel tillverkningschef
Barton Malow

SWE - Hedke - tillverkningssystem

Vi kunde modellera stänger, skapa ritningar och skicka all information direkt till vårt tillverkningssystem. Om modellen är korrekt så vet vi att ritningarna också är det och vi vet att vi endast tillverkar exakt och bara vad som behövs för jobbet.
Matt Hedke
Resteel tillverkningschef
Barton Malow