Avinor, Oslo Airport T2 Projekt: Demonstration av kraften med Open BIM

Gardemoens Terminal 2 är inte bara ett stort byggprojekt med över 100 entreprenörer utan också en fungerande internationell flygplats i Oslo, Norge. För huvudansvariga byggnadsingenjörerna på Aas-Jakobsen, innebär platsen utmaningar då byggarna varje dag måste kunna garantera byggsäkerheten, flygplatssäkerheten samt se till att ordinarie verksamhet flyer på smidigt. Samtidigt arbetar de med att näst intill fördubbla golvytan i byggnaden.

The structural model of T2.

Vissa andra projektförutsättningar är lättare att arbeta med, såsom Avinor, flygplatsföretag och slutkund, krävde modellering från entreprenörerna. Aas-Jakobsen använder ofta geometri och referensmodeller eller befintliga byggnader som en utgångspunkt för designen. I Gardemoen, finns det över hundra referensmodeller, där praktiskt taget allt ingår, från den arkitektoniska utformningen, VVS och el till, eftersom det är en flygplats, godshantering och hundratals meter kringliggande terräng. Antalet programvarulösningar är enormt.

 

Efter att ha testat olika programvarulösningar valde Avinor Tekla Structures för projektet och enligt BIM-koordinator Bjørnar Markussen, använder de programvaran för allt utom analys. Markussens uppgift är att driva BIM framåt och utforska bästa praxis. Detta är lagarbete eftersom 15-20 underleverantörer har informationsproduktionsansvar och många andra använder informationsmodellen.

Reinforcement model of T2

- “Detta är ett nytt sätt att arbeta. Många av underleverantörerna hade inte sett en modell innan, men nu använder de BIM för att lokalisera deras undersökningsutrustning ", säger Markussen och tillägger: “Open BIM och IFC filformat är viktiga.”

IFC de kommande 50 åren

- “Att tjäna marknaden och passagerarna, bygger vi ständigt om flygplatsen "Markussen berättar. Byggarna vet att renoveringen aldrig är lång och att det kommer att bli lättare och billigare när det är korrekt information om de befintliga byggnaderna.

One of the numerous reference models represents baggage handling - a central function and also structure in an airport.

Flygplatsföretaget Avinor begärde inte bara modeller, utan också användandet av IFC-filformat, eftersom en modell inte är fördelaktig om den inte är lättillgänglig för alla projektparter. År 2060 kan det vara svårt att hitta en programvara som är kompatibel med de gamla proprietära filformat från 2010-talet, men eftersom IFC i huvudsak är ett textbaserat format kommer dessa modeller fortfarande att vara tillgängliga med några verktyg som ännu är okända för oss.

Framtiden är en anledning till varför alla som modellerar för Gardemoen T2 måste leverera IFC-filformat. En annan orsak är att med IFC kan entreprenörer och kunder välja sin programvara helt fritt, eftersom valet inte är bundet till kompatibilitet med ett visst filformat och ändå kunna arbeta tillsammans.

Samverkan, integration, innovation

Idag används dessa framtidssäkrade modeller flitigt. Med Teklamodeller kan företaget visualisera och därmed förstå hur de ska skapa armering, extrahera dokumentation och skapa scheman. Modeller gynnar därmed även entreprenörer. Modellinformationen har använts för armeringsjärnsproduktion efter att ha skapat en applikation som ansluter till Tekla Structures med hjälp av Tekla Open API.

Open BIM and collaboration are keys to succesful construction of T2.

“På Aas-Jakobsen har vi kunnat leverera kvalitetsmodeller och göra mängdavtagningar", säger Markussen.

En av utmaningarna är att 250-300 anställda som sitter med modellering måste tänka något sånär lika angående BIM. Dock har det här teamet modellerat i stort sett allt inom flygplatsen och enligt Markussen har kvalitetssäkring av modellerna uppnått goda resultat.

Dra nytta av BIM

Avinor hade satt mål för projektet: att uppnå bättre samarbete och mer effektiva konstruktionsprocesser, designa och bygga på rätt sätt från början och i slutändan, skapa bättre byggnader. Aas-Jakobsen har gynnats av vissa val, som att använda Open BIM och även att hantera förändringar med 3D-modeller i stället för 2D-ritningar som medför begränsad information.

- “Vi vet alla att en kollision i en modell är billigare att lösa än en krock på plats ", säger Markussen.

Enligt Markussen har rikedomen i att arbeta med modelleringsinformation, jämfört med att använda vanliga geometriska modeller, varit en fråga om överlevnad för Gardemoens Terminal 2. Det är inte bara byggarna som drar nytta av detta: Informationen om byggnaden kommer att vara en tillgång för flygplatsbolaget Avinor långt efter att Aas-Jakobsen har gått vidare till nya projekt.

  • Bygget startade 2010
  • Beräknas vara klar under våren 2017
  • Utbyggnaden av golvytan är 117.000 kvm; tidigare ytan är på 148.000 kvm
  • Kapacitet på mer än 67 flygningar per timme
  • Budget på 14.05 miljarder NOK
  • 45 bryggkopplade grindar, 58 avsides belägna uppställningsplatser
  • Kapacitet på 28 miljoner passagerare per år
Gardermoen airport T2
Gardermoen airport T2
Gardermoen airport T2
Gardermoen airport T2
Lösning: