30% effektivitetsvinst vid bygget av fotbollsarenan Arena Amazônia

Arena Amazônia har platser för 44 500 fotbollssupportrar. Amazonas regnskog runt Manaus och halmkorgar från den inhemska befolkningen gav inspiration till tyska Gerkan, Marg und Partner (GMP) att skapa arkitekturen till projektet som Martifer Construções framgångsrikt byggde.

Martifer Construções tog hjälp av Teklas programvara för att bygga den innovativa stålkonstruktionen. De modellerade, skapade tillverknings- och monteringsritningar. I Tekla Structures fann Martifer allt som krävdes för uppgiften, inklusive deras krav på att kunna spåra material och garantera genomförandet av projektet inom den snäva tidsfristen.

Vridna, utmanande konstruktioner

En stålkonstruktion omsluter stadion och bildar därigenom taket på 23 000 kvadratmeter. Hela anläggningen är gjord av 7 000 ton stål. Den bärande konstruktionen och stödkonstruktionen består av vinkeljärn och H-profiler samt stålplåtar som höjer sig upp till 31 meter ovanför marken. Planen är omringad av strålkonstruktionen som är överdragen med ett genomskinligt lager av vitt PTFE-membran, vilket hjälper till att sänka temperaturen inne i stadion. Vid Martifer arbetade 50 personer med designen, modellbyggande och konstruktionsberäkningar och cirka 520 arbetade på byggplatsen i Arena Amazônia.

I projektet med Arena Amazônia använde Martifer Teklas lösningar först för designen av konstruktionsbalkarna och senare också för validering. En av de största utmaningarna i projektet var tillverkningen av vridna och välvda balkar som krävde exakta koordinatkontroller på mer än 20 punkter. För att kunna hantera förmontering och montering, spåra delar under tillverkning och logistik, kombinerade Martifer både sitt eget program och Teklas programvara för att för att säkerställa att både planeringen och kontrollen fortskred som de önskade.

BIM för samarbete och tillverkning

“Våra samarbetspartners använder Teklas lösningar och vi delar information med varandra. Tekla har använts i koordineringen av projektet för att svara på frågor och vägleda montaget på byggplatsen” säger Martifers modellhanteringsgrupp.

Martifer har använt Tekla i 14 år och de litade på att programmet skulle klara de olika faserna inom tillverkningen. De byggde modellen i 3D och tog fram 2D-ritningar plus CNC- och materiallistor. Därtill skapade de specifika filer för att kontrollera balkarnas mått samt geometriska koordinater under tillverkning, förmontering och slutlig montering i olika steg. De använde även Tekla till att skapa balkarnas form och därefter utvärdera dem.

30% effektivitetsvinst

Genom att Martifer utnyttjade möjligheten till flera användare av Teklas programvara kunde de öka effektiviteten med 30%.

“Vi måste betona att vi uppnådde en produktivitetsökning på 20% genom att använda Tekla Structures Open API™ med kapacitet för att ta fram skräddarsydda rapporter och mallar. Programmet gav oss många fördelar, både att vi sparade mycket tid och därtill enkelt kunde ändra i Tekla-modellerna alltefter de förändringar som alltid uppstår i projekt av den här storleken” säger Martifers modellhanteringsgrupp.

Martifer startade arbetet i november 2012 och arenan invigdes i mars 2014. Efter VM kommer den att kunna användas till konserter och andra event.  

Nio andra brazilianska fotbollsarenor modellerade med Tekla

Arena Amazônia är bara en av de 10 fotbollsarenorna i Brasilien av värdsklass där man har använt Tekla för byggnadsinformationsmodellering (BIM).

För att modellera, tillverka och montera den nya stålkonstruktionen till Arena da Baixada i Curitiba, Brazilien, valde Brafer Construções Metálicas S/A Tekla. Den renoverade och expanderade arenan står värd för fyra fotbollsmatcher sommaren 2014. Med 41 000 sittplatser möter arenan nu internationella standarder när det kommer till kvalitet, komfort och säkerhet.

Utmaningarna i projektet inkluderar förutom den tighta tidsplanen också den 200 meter långa takkonstruktionen. Brafer använde 4 500 ton stål till taket, vilket har 10 meter höga och 4,5 meter breda fackverk som spänner över hela arenans bredd. För att komma runt utmaningarna förlitade sig Brafer på Teklas programvara, som möjliggjorde snabb modellering och detaljering av stålstommen och därigenom kunde de spara tid och följaktligen också pengar. Dessutom använde Brafer Tekla BIMsight för att dela information och integrera hela produktion- och monteringsprocessen.

 

bringing_seats_and_shade_for_football_fans_efficiently

Arena Amazônia

  • 44 500 sittplatser
  • Står värd för fyra fotbollsmatcher under turneringen
  • 7 000 ton stålkonstruktion sträcker sig över arenan och upp till taket som täcker en yta på 23 000 kvadratmeter
  • Invigdes i mars 2014
  • Arkitekter i projektet är German Gerkan, Marg och Partner (GMP)

SWE - Martifer - Produktivitetsökning

Vi måste betona att vi uppnådde en produktivitetsökning på 20% genom att använda Tekla Structures Open API™ med kapacitet för att ta fram skräddarsydda rapporter och mallar. Programmet gav oss många fördelar, både att vi sparade mycket tid och därtill enkelt kunde ändra i Tekla-modellerna alltefter de förändringar som alltid uppstår i projekt av den här storleken.
Modellhanteringsgruppen
Martifer Construções

SWE - Martifer - Partners Share

Våra samarbetspartners använder Teklas lösningar och vi delar information med varandra. Tekla har använts i koordineringen av projektet för att svara på frågor och vägleda montaget på byggplatsen.
Modellhanteringsgruppen
Martifer Construções
Arena Amazonia
Arena Amazonia
Lösning: