Gör din konstruktion verklig med Tekla och Autodesks Revit

I AEC processen strävar vi efter att ge ägare och arkitekter, ingenjörer och byggentreprenörer fördelarna av exakt, samordnad och rik data. Med den kan du leverera projekt snabbare och mer ekonomiskt.

För att uppnå smidiga byggarbetsflöden och förverkligande av design, vill vi se projektmedlemmar samarbeta genom hela design- och konstruktionsprocessen oberoende av vilka mjukvarulösningar de använder. Eftersom en mjukvarulösning aldrig är nog för att förverkliga byggdesignen, har vi valt en öppen inställning till BIM och att arbeta med partners för att erbjuda AEC industrin integrerade, öppna arbetsflöden.  

Tekla Structures och Autodesk Revit stöder open BIM-fildelning (IFC-filer enligt ISO 16739: 2013) vilket gör BIM-samarbete enkelt och effektivt. Detta är den föredragna metoden för att överföra datarika 3D-modeller mellan programvarorna.

Där en Revit-användare inte vill använda en IFC-fil, kan Tekla Structures från version 2019 skapa en .rvt-fil som begärts (liksom andra format som 3D DWG, 3D DGN etc).

Det finns begränsningar för denna Tekla-skapade .rvt-fil:

 • Som med alla Revit-filer finns det ingen garanti för att framtida versioner av Revit kan läsa den här filen - så den är inte lämplig för arkivering. IFC-filer är textbaserade och lämpar sig för arkivering
 • Ritark, vyer, scheman etc. ingår inte i .rvt men kan inkluderas i en projektbank (t.ex. BIM360) som en PDF-fil
 • Familjer är byggda från Tekla-objekt, men kan skilja sig från t.ex. vad som kan önskas

Ladda ner Integrator och synkronisera modeller med Autodesk® Revit®.

 • Starta samverkansprocessen i Tekla Structural Designer eller i Revit
 • Synkronisera modeller i båda riktningar
 • Mappa tvärsnitt / familjetyper på ett intelligent sätt mellan modelleringssystem
 • Spara återkommande mappningsinställningar
 • Filtrera grupper av objekt, såsom plattor, väggar och strävor
 • Skapa loggrapporter i varje steg i samverkansprocessen
 • Spåra ändringar på elementnivå med unika ID
 • Använd färgkodning för att se processtatus Kommunicera ändkrafter, livöppningar och förstyvningar för stålramar

Ladda ner Tekla Structural Designer Integrator för Autodesk Revit.

Tekla Structures 2019 och framåt kan exportera en .rvt-fil (geometri). Installera lämpligt tillägg från Tekla Warehouse.

Vid eventuella problem; vänligen skicka feedback till: Tekla_Revit_Feedback@trimble.com

 • Tekla IFC (Industry Foundation Classes) Importer till Revit Add-In har utvecklats för att förbättra importen av Tekla Structures IFC-filer med hjälp av Revit-API för att skapa ursprungliga föremål från de uppgifter som följer med Tekla IFC-filen. 
 • Autodesk och Revit är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Autodesk, Inc., och/eller dess dotterbolag och/eller filialer, i USA och/eller andra länder.