Building & Construction

Tekla Building & Construction utvecklar modellering av bygginformation (BIM) som effektiviserar byggbranschen. Teklas BIM-lösningar används över hela världen för att skapa, kombinera, hantera och distribuera exakta, byggbara modeller med flera material för alla typer av konstruktioner, från bostadshus och offshore-plattformar till komplexa landmärken.

Tekla har en öppen lösning för BIM. Programvaran ger ett gränssnitt mot andra lösningar och tillverkningsmaskiner för ett effektivt och felfritt samarbete. Tillsammans med Trimble och partners kan Teklas BIM-programvara täcka hela byggarbetsflödet, från konstruktionsdesign till tillverkning till byggplatsen.

Tekla for Building and Construction