Varför ska min BIM programvara leverera LOD (nivå av utveckling) 350/400 "utanför boxen"?

International

Kunder globalt förväntar sig alltmer att deras projektteam ska leverera mer än bara 3D-modeller, de söker efter mätbara värden annat än bara BIM.

American Institute of Architects har klargjort denna förväntan på BIM-värde med ett vägledande dokument  kallat AIA G202-2013 Building Information Modeling Protocol Form som legat till grund för ett konsultationsdokument gällande hela branschen framtaget av BIMForum.

Är ditt konstruktionsprogram redo att omfamna kraven från kunder som med rätta begär mer värde från varje skede av designprocessen?

Delta i detta webbinar för att upptäcka:

  • Vad är LOD (nivå av utveckling) och varför begär kunder att detta ska kunna mäta framsteg i deras projekt?
  • Vilka är konsekvenserna med en programvara som inte kan uppnå en tillräcklig nivå av utveckling?
  • Vilka är fördelarna för kunden, för design- och konstruktionsteamet och för byggateamet att kunna leverera modeller med hög nivå av utveckling vid alla tidpunkter under konstruktionsprocessen från ingenjören till entreprenören utifrån ett konstruktionsprogram?

Titta på webbseminariet