Vad är nytt i Tekla programvara 2019 för stålkonstruktion och tillverkning?

International

Tekla programvara för stålindustrin innehåller nu – förutom världsberömda Tekla Structures – även tillverkningsinformationslösningen FabSuite. Detta webbseminarium introducerar nya funktioner och förbättringar i båda lösningarna.

Nya Tekla Structures 2019 erbjuder förbättringar och nya funktioner för att öka produktiviteten och skapa bättre arbetsflöden.

Tekla fortsätter att utveckla modelleringsfunktioner som gör att du kan åta dig mer varierade och komplexa konstruktioner. Genom fortsatta förbättringarna av bockade plåtars funktionalitet ger version 2019 möjligheten att skapa fristående bockade plåtar. Detta gör att du kan modellera komplexa konstruktioner och plåtar enklare än någonsin. Ett helt nytt tillägg för att modellera raka trappor kommer också att införas.

Projektdokumenthantering blev mycket lättare med den nya Document Manager (introducerad i Tekla Structures 2018i). Utbytet av den gamla Drawing List, till Document Manager centraliserar hanteringen av alla projektritningar och annan dokumentation i samordning med modellen. Version 2019 ger också många ytterligare förbättringar som effektiviserar hur du skapar och redigera ritningar.

Detta webbseminarium presenterar även de nya egenskaperna och funktionerna i 2019-versionen av FabSuite. Den nya, avancerade modellbaserad viewer ersätter FabSuite View, låter dig också dela modeller via Trimble Connect och ger dig åtkomst på mobilen.

Språk: Engelska

 

Delta på vårt webbseminarium och lär dig om:

  • förbättringar i Tekla Structures 2019
  • förbättringar i tillverkningsinformations-lösningen FabSuite

 

Titta på webbseminariet

Datum: Fredag, 8 mars, 2019