Vad är nytt i Tekla programvara 2019 för konstruktörer?

International

Teklas programvara från Trimble bidrar till att förbättra ingenjörsbyråernas kapacitet genom att effektivisera modelleringen och med det förbättrad kvalitet och effektivitet. Med Tekla kan ingenjörsbyråer minska riskerna och öka kundvärdet genom att minimera den osäkerhet som uppstår genom ofullständiga och okoordinerade bygghandlingar.

Oavsett vad för slags projekt eller konstruktionsmaterial, så används Tekla program av ingenjörsbyråer för att effektiva utforma och dokumentera konstruktioner som uppfyller kundernas förväntningar och maximerar deras lönsamhet. 

Tekla programvara 2019 för konstruktion förbättrar produktivitet och arbetsflödet för alla konstruktörens arbetsuppgifter.

Språk: Engelska

 

Delta på vårt webbseminarium och lär dig om:

  • Hur våra produkter kan bidra till att förbättra ingenjörsbyråernas verksamhet.
  • Lär dig om förbättringar i 2019 för:
    • Tekla Tedds
    • Tekla Structural Designer
    • Tekla Structures

Titta på webbseminariet

Datum: Tisdag, 5 mars 2019