Vad är nytt i Tekla programvara 2019 för entreprenörer inom platsgjuten betong?

International

Nya Tekla 2019 ger produktivitets- och arbetsflödesförbättringar för gjutinformationshantering, formplanering och effektiv ritningsproduktion.

  • Förbättrad gjutning med modell hjälper dig att lättare skapa tillförlitliga, strukturerade kvantitetsberäkningar, rapporter och ritningar för formsättning.
  • Skapande av detaljerade modeller för väggar, pelare och plattor är förbättrad med den senaste versionen av formplaceringsverktyget.
  • Tekla Structures 2019 förenklar hanteringen av alla typer av formdelar i modellen och gör det möjligt att lättare skapa kompletta och konsekventa ritningar och rapporter.
  • Den förbättrade kloningsfunktionen gör att kan du skapa alla slags byggritningar betydligt snabbare än någonsin tidigare.

Delta på vårt webbseminarium för att lära dig hur du med Tekla Structures 2019 kan effektivisera ditt arbete och arbetsflöde för platsgjuten betong.

Språk: Engelska

 

Titta på webbseminariet

Datum: Torsdag, 7 mars, 2019