Utforma, detaljera, dokumentera och leverera armerad betong mer effektivt

International

Det är mer effektivt att utforma, detaljera, dokumentera och att leverera armerad platsgjuten betong med Tekla Structures programvara. Ingenjörsbyråer, tillverkare av armeringsjärn och betongentreprenörer har visat sig vara mer produktiva och arbetar mer effektivt för att bättre kunna tillfredställa kunder och maximera lönsamheten med Tekla.

Bättre koordinerade, mer tillförlitliga byggbara Tekla-modeller skapas enkelt för att märkbart påskynda utformningen av betongkonstruktioner och 2D-dokumentation. Teklas dokumentation av stommen är mindre tvetydig och mer trovärdig för effektiv kommunikation och förbättrat samarbete. Begäran om information (RFI), slutgiltlig konstruktion och frågeställningar angående planering av gjutetapper kan minskas med hjälp av Tekla.

Tekla levererar produktivitet och arbetsflödesförbättringar, oavsett projekttyp, från koncept till detaljering och dokumentation av armering. Oberoende om du arbetar med ett bygg-, industri- eller infrastrukturprojekt kan du delta på detta webbseminarium för att ta reda på hur Tekla kan minska dina risker och ge ett mervärde för din verksamhet.

Språk: Engelska

Delta på vårt kostnadsfria webbseminarium och lär dig mer om vår byggbara strategi:

  • Utforma: Tekla kombinerar konstruktion, analys och BIM i en enkel och effektiv modellbaserad lösning. Informationen överförs smidigt mellan olika ledande programvaror i ett komprimerat, samordnat arbetsflöde. Vårt enkla, integrerade och öppna tillvägagångssätt gör att ingenjörerna kan leverera en säker, effektiv och rationaliserad betongkonstruktion snabbare.
  • Detaljera: Modellering av byggbar armering erbjuder enorma produktivitetsförbättringar för armerad platsgjuten betong. Automatiserade detaljeringsfunktioner och byggbara modeller reducerar manuellt framtagna bockningslistor och entydiga ritningar för armeringsproduktion och armeringens placering.
  • Planera och gjut: Upptäck hur Tekla-programvara för BIM-processen hjälper entreprenörer att hantera risker, planera för positivt utfall och sedan genomföra arbetet mer effektivt ute på byggarbetsplatsen med hjälp av byggbar digital konstruktionsdata.

Titta på webbseminariet

Datum: Onsdag 5 juni 2019