Tekla underlättar hanteringen av modellbaserad distributionskedja via Tekla Warehouse

International

I kommande webbseminarie ser du hur du kan dra nytta av Tekla Warehouse i hanteringen av din modellbaserade distributionskedja. Detta nya onlinebibliotek skapar ett ekosystem för Tekla Structures-användare och leverantörer av produkter som används inom byggsektorn och inkluderar delar, profiler och material som stål och betong, armeringsjärn, nät och former. De intelligenta biblioteken innehåller leverantörernas exakta och informationsrika uppgifter om de faktiska produkterna som skapar mervärde i byggprocessen. Hantering av modellbaserade distributionskedjor innebär användning av detta innehåll i processerna kring hela byggnadens livscykel.

Att kunna utforma och planera med faktiska 3D-modelldelar och profiler ger stora fördelar för konstruktören eftersom det är en sak mindre att oroa sig för: att konstruktionen och den riktiga produkten kommer att matcha. Korrekt information som entreprenörerna behöver för schemaläggning och upphandlingsplaner i de tidiga faserna av BIM-arbetsflöde finns redan tillgängligt. För produktleverantörer kan Tekla Warehouse ge en konkurrensfördel genom att föra in produktkatalogen i biblioteken som finns och göra dessa tillgängliga för det växande antalet byggnadsinformationsmodellanvändare.

Delta på detta webbseminarie för att lära

  • Fördelarna Tekla Structures-användaren får genom att använda sig av en modellbaserad distributionskedja
  • Varför produktleverantörerna måste anamma BIM-arbetsflödet: lyssna till hur Hilti och Halfen redan tagit detta steg
  • Vikten av rik information i byggandet av livscykelhantering
  • Värdet Tekla Warehouse kan ge byggare och leverantörer

Titta på webbseminariet