Minska spillet - virtuell design och betongkonstruktion med Weitz

International

The Weitz Company, USA, investerade i Tekla för att eliminera avfall och driva besparingar. Jared Schleifer på företaget redovisar nu en minskning av material vid enbart armering på 22%. Målet för denna entreprenör var att minska några av de vanligaste "stora byggavfallen" såsom överproduktion av material; improduktiv väntetid; defekter och omarbetningar. Lösningen blev att förändra sina processer och anta Tekla för att driva byggnadsinformationsmodellering (BIM) inom Weitz.

Med hänvisning till två projekt, kommer Jared i detta webinar att avslöja hur de förbättrat förutsägbarheten och effektiviteten på sina jobb.

Anmäl dig till detta webinar och upptäck hur:

  • Weitz har antagit virituell design & konstruction (VDC) samt BIM som en entreprenör som arbetar med betong.
  • Lösningen används för att skapa mervärde genom projektets livstid.

Titta på webbseminariet