Med bättre gjutteknik och formsättningsplanering arbetar F.A. Wilhelm snabbare

International

 

I det här webbseminariet förklarar Adam Joraanstad från F.A. Wilhelm Construction varför de föredrar Tekla Structures verktyg för formsättning och gjutplanering för betong. Han berättar också om hur byggbara BIM-baserade arbetsflöden har minskat omarbete och har effektiviserat planering och hantering av sina betongprojekt.

Du kommer också att lära dig om Teklas unika gjutkoncept och vad som gör det så överlägset som verktyg för modellbaserad gjutning och planering för formsättning.

F.A. Wilhelm Construction är en självständig enteprenör, som också verkar som byggledare och projektör och arbetar mycket med betong och murverk. Bildades 1923 av Francis A. Wilhelm, och är den största arbetsgivaren inom byggnadsarbete i Indiana, USA.

Språk: Engelska

 

Delta på detta webbseminarium och lär dig:

  • Varför F.A. Wilhelm föredrar Tekla-programvara för betongformsättning och gjutplanering
  • Hur F.A. Wilhelm använder Tekla placeringsverktyg för formsättning och dess nyckelfunktioner
  • Hur F.A. Wilhelm planerar gjutning, kvantitetsberäkningar och skapar ritningar snabbare och mer exakt än innan de använde sig av Teklas gjutteknik
  • Vad som är Teklas unika gjutkoncept och varför det är överlägset för modellbaserad formsättning och gjutplanering för betong

Titta på webbseminariet

Datum: Onsdag, 6 juni 2018