Inspiration till att använda Tekla Open API

Sweden

Vad är Tekla Open API och hur kan man använda det? Vi går igenom möjligheterna respektive begränsningarna med komponenter, applikationer respektive plug-ins.

Titta på webbseminariet