Förhandstitt på Tekla Structures 21 för prefab-konstruktion

International

I prefabkonstruktion, kan en detaljerad byggnadsinformationsmodell kraftigt minska avfallet i alla skeden av processen genom att minimera fel i tidig design och detaljstadiet och förkorta ledtider med omedelbara och korrekta projektuppgifter som ger bättre produktion, leverans samt planering och hantering.

De nya Tekla Structures 21 ger fördelar särskilt för dem som konstruerar prefabricerad betong och armeringsjärn. Lösningen introducerar en samling av nya och förbättrade funktioner som stödjer effektiv detaljering, förbättrar användbarheten och det vardagliga konstruktionsarbetet.

Med den kommande versionen, kommer Tekla också införa ett helt nytt sätt att arbeta i multi-usermiljö, vilket möjliggör global samarbetsmodellering av en Tekla Structures-modell.

Anmäl dig till vårt webinar för att upptäcka:

  • Nya funktioner i Tekla Structures 21 som gör modellering av prefab- och armeringskonstruktioner mer effektivt och användarvänligt och nya sätt att utnyttja olika tillbehör till cementutrustning i konstruktionsarbetet
  • Förhandstitt på nya Tekla Model Sharing, vilket ger användarna frihet att arbeta med samma modell samtidigt, på olika platser, oavsett deras tidszoner

Titta på webbseminariet