Förhandstitt på Tekla Structures 20 – del 2

International
Tekla Stuctures 20

Tekla för entreprenörer    

Tekla hjälper dem som planerar och gjuter betong att modellera för behoven inom konstruktion. Teklas programvara kan hjälpa dig att bli mer produktiv och effektiv oavsett struktur och projekttyp, från förprojektering till utförande. Nu med Tekla Structures 20 kan betongentreprenörer planera och hantera sina gjutningsprocesser mer effektivt. Betong kan modelleras korrekt, armering mätas och hanteras, produktivitet maximeras på plats och förändringar ryms utan dröjsmål.

Anmäl dig till webbseminariet nu för att ta del av:

  • Hur enkelt det är att komma igång och skapa korrekta betongmodeller för exakta beräkningar.
  • Hur du kan förbättra samordningen med andra underleverantörer och hitta konflikter och åtgärda fel innan byggandet.
  • Hur du reducerar tid och materialsvinn och på så sätt förbättrar kvaliteten, ökar vinsten och minskar riskerna.

Intresserad av Konstruktion, Detaljering och Tillverkning? Titta då på den första delen av Förhandstitt på Tekla Structures och lär dig mer om:

  • Förbättrad interoperabilitet för att undersöka och utbyta data.
  • Förbättrade informationshanteringsverktyg.
  • Mer effektiva dokumentationsprocesser och bättre resultat.

Anmäl dig till webbseminariet den 5 februari!

Titta på webbseminariet