Förebygg fel och producera prefab snabbare med integrerad Tekla - LAP laserlösning

International

Du kan förbättra kvaliteten, spara tid och öka produktionskapaciteten i prefabproduktionen genom att länka korrekta data från Tekla-modeller till LAP-lasrarnas projektionssystem för industrier.

Modellbaserat arbete med Tekla programvara minimerar dyra överraskningar och omarbetningar och erbjuder med de skapade byggbara modellerna en källa för att generera felfria tillverkningsdokument. Exakt data i Tekla-modellerna kan även integreras med Concrete Pro lösning för LAP-lasrar.

Användningen av kostnadseffektiva LAP-laserprojektionssystem möjliggör en snabbare, mer exakt prefabricerad elementproduktion. Att använda en modell tillsammans med ett laserprojektionssystem i produktionen gör arbetet enklare och mer effektivt än att läsa all tillverkningsinformation från ritningar.

Delta på detta webbinar för att lära:

  • Hur prefabtillverkare kan förhindra detaljerings- och produktionfel och arbeta mer effektivt med en integrerad Tekla - LAP-laserlösning
  • Vad LAP Concrete Pro är och hur LAP-laserprojektionssystemet fungerar
  • Hur Tekla modelldata kan kopplas till LAP laserprojektionssystem

Titta på webbseminariet